V Dolných Orešanoch spoznávajú život Panny Márie

DOLNÉ OREŠANY 22. septembra 2022 - Vo Farnosti nanebovzatia Panny Márie v Dolných Orešanoch vznikla zaujímavá exteriérová expozícia, ktorá je venovaná úcte Panny Márie.

V uplynulých dňoch si veriaci v liturgickom kalendári pripomínali hneď niekoľko sviatkov ku cti Panny Márie, ktorá je aj patrónkou Orešanskej farnosti. Správca farnosti, vdp. Miloš Zárecký, OT, pripravil na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie nielen pre deti, ale aj pre všetkých farníkov netradičnú možnosť spoznať jednotlivé mariánske sviatky, ktoré sú vyobrazené na maľbách umiestnených v areáli kaplnky.
 
Na priložených tabuľkách majú návštevníci areálu možnosť dozvedieť sa viac o daných liturgických sviatkoch. Popri spoznávaní udalostí zo života Panny Márie môžu zároveň využiť prechádzku areálom pri kaplnke aj na modlitbu Zdravas’, Mária či svätého ruženca.
 
Veriaci sú veľmi vďační Dáši Dzurechovej za namaľovanie obrazov a všetkým, ktorí akokoľvek dopomohli k ich inštalácii. Obrazy plánujú ponechať v areáli do konca októbra a pozývajú rodičov s deťmi na túto spoznávaciu prechádzku do farnosti v Dolných Orešanoch.
 
TO ABU informoval Ľuboš Kováč
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Dolných Orešanoch spoznávajú život Panny Márie

V Dolných Orešanoch majú návštevníci areálu parku možnosť dozvedieť sa viac o mariánskych liturgických sviatkoch z priložených tabuliek. (Foto: Ľuboš Kováč)

SPRÁVY

 

NOVINKY