V Dolnej Strede budú mať na fare stacionár pre hendikepovanú mládež

DOLNÁ STREDA 4. septembra 2023 - V nedeľu 27. augusta prežívali obyvatelia Dolnej Stredy deň, ktorý sa určite zapísal do histórie farnosti i obce výrazným spôsobom. Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, požehnali obnovenú budovu starej fary. Táto bude v nasledujúcich rokoch slúžiť ako stacionár pre dvadsiatku hendikepovaných detí a mládež.

Počas svätej omše slávenej pri príležitosti požehnania obnovenej budovy starej fary v Dolnej Strede predniesol trnavský arcibiskup Ján Orosch slávnostnú homíliu. V nej, vychádzajúc z evanjeliového textu, poukázal na dôležitosť autority. Povzbudil prítomných, že i oni ako rodičia, starí rodičia, učitelia alebo ostatní verejní činitelia sa majú stať autoritou svojou verne konanou službou. Autorita sa nedá vynútiť, v takom prípade by bola iba trpená. Ale autoritu možno získať práve svojím správaním, príkladom a spôsobom života, ktorý vedieme.
 
Po svätej omši sa trnavský arcibiskup Ján Orosch v sprievode veriacich presunul k obnovenej budove miestnej starej fary. Tu sa konal obrad požehnania tohto objektu. Po skončení obradu si všetci spoločne - na čele so vzácnym hosťom z Trnavy - prezreli vynovené priestory starej fary. Táto je najstaršou budovou v obci, ktorá katastrálne susedí so známym mestom Sereď, ležiacom na juhozápadnom Slovensku v Podunajskej nížine na pravobrežnom vale rieky Váh.
 
Budova starej fary v Dolnej Strede bola postavená v roku 1756. Viac ako 200 rokov slúžila na ubytovanie farára, kaplána a pomocníkov, ktorí sa starali o hospodársky majetok farnosti. Po smrti jej posledného obyvateľa vdp. Timoteja Pozdecha začala budova chátrať. V roku 2012 vďaka pomoci obetavých farníkov pod vedením vdp. Petra Mikulu bola čiastočne zrekonštruovaná a slúžila ako pastoračné centrum farnosti. V marci 2023 začala jej úplná obnova spojená aj s vybudovaním prístavby a to najmä vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (1 046 547,26 eur). Od 1. januára 2024 bude budova slúžiť ako stacionár pre 20 hendikepovaných detí a mládež. Stará fara vo farnosti Dolná Streda je najstaršou budovou rovnomennej obce.
 
TO ABU informoval Martin Ferenc
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Dolnej Strede budú mať na fare stacionár pre hendikepovanú mládež

Od 1. januára 2024 bude budova starej fary v Dolnej Strede slúžiť ako stacionár pre 20 hendikepovaných detí a mládež. (Foto: Iveta Gremanová)

NOVINKY