V Diecéznom centre mládeže v Bojničkách bol ikonopisecký kurz

BOJNIČKY 17. augusta 2021 - Už po druhý raz sa v Diecéznom centre mládeže Archa v Bojničkách konal ikonopisecký kurz pod vedením diakona Pavla Reisela. Desiati účastníci prišli na kurz práve s cieľom naučiť sa, čo je to ikona a ako sa tvorí. Počas štyroch dní postupne každý pracoval na svojej ikone. Každý písal ikonu svätca, ktorého si sám vybral a ktorý ho oslovil.

„Hoci sa to viacerým z účastníkov na začiatku zdalo ako niečo nezvládnuteľné, každý deň bolo vidieť na ich práci veľké pokroky a nebolo to určite nič jednoduché. Posledný deň práce na ikonách sa budúci pisatelia pustili do najnáročnejšej práce. Písali tvár svätých. Táto časť písania ikony je špecifická nielen každým detailom, ktorý treba poctivo vytvoriť, ale aj tým, že počas tejto práce postia a modlia k svätému, ktorého ikonu píšu. Napriek hladu a náročnosti nakoniec zvládli aj túto úlohu," povedal pre TK KBS Pavol Reisel.
 
Počas kurzu sa účastníci nevenovali len písaniu ikon, ale zúčastnili sa aj na duchovnej obnove, ktorú viedol kňaz pôsobiaci v tomto centre mládeže, vdp. Juraj Schindler. Každý deň absolvovali dve prednášky, nad ktorými mali čas aj uvažovať každé ráno a večer pred Eucharistiou. Súčasťou každodenného programu bola i svätá omša. Pri záverečnej svätej omši boli všetky vytvorené ikony posvätené a teda dnes už môžu slúžiť svojmu účelu tam, kam boli prinesené. „Ikonopisecký kurz bol veľmi úspešný. Všetci absoloventi vytvorili krásne diela plné symbolov a modlitieb," dodal diakon Reisel.
 
„Páčilo sa mi hlavne prepojenie duchovnej obnovy s písaním ikon. Bolo to vyvážené a malo to všetko, čo som od toho očakával a presne takto som si to aj predstavoval. Malo to presne to čo som hľadal," zhodnotil kurz účastník Michal. „Ešte stále vo mne doznievajú krásne chvíle z kurzu. Ten týždeň bol pre mňa absolútne perfektný. Na kurz som išla totálne vyhorená, vystresovaná a vyčerpaná z práce a to, čo som tam načerpala, z toho budem ešte dlho žiť," pridala sa k nemu účastníčka Gabriela.
 
TO ABU informoval Pavol Reisel
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Diecéznom centre mládeže v Bojničkách bol ikonopisecký kurz

Pri záverečnej svätej omši boli všetky vytvorené ikony posvätené a dnes už môžu slúžiť svojmu účelu tam, kam boli prinesené. (Foto: archív Archy)

SPRÁVY

 

NOVINKY