V Cíferi si pripomenuli 60. výročie smrti Mikuláša Schneidera-Trnavského

CÍFER 28. mája 2018 - Svätou omšou vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi si v sobotu 26. mája pripomenuli 60. výročie smrti Mikuláša Schneidera-Trnavského. Liturgiu doprevádzal Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša z Trnavy.

Z maestrovej tvorby zazneli okrem Slovenskej omše Hospodine, vyslyš nás (časti Kyrie, Glória, Sanktus, Benediktus, Agnus) aj skladby Dextera Domini a Jubilate Deo. Na slávnosti sa zúčastnili aj príbuzní Mikuláša Schneidera-Trnavského. Všetci prítomní mali potom možnosť pozrieť si Pamätnú izbu sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej v budove fary.
 
Výročie úmrtia zostavovateľa Jednotného katolíckeho spevníka si pripomenuli aj členovia Cíferského speváckeho zboru. Po nedeľnej svätej omši dekorovali venčekom pamätnú tabuľu na dome, ktorý bol miestom stretnutí skladateľa s ďalšími osobnosťami slovenskej hudby - s Eugenom Suchoňom a Gejzom Dusíkom. Spevom hymnickej piesne Hoj, vlasť moja a spoločnou modlitbou ukončili túto spomienku.
 
TO ABU informoval Dušan Caja
 
V Cíferi si pripomenuli 60. výročie smrti Mikuláša Schneidera-Trnavského

Svätou omšou vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi si v sobotu 26. mája pripomenuli 60. výročie smrti Mikuláša Schneidera-Trnavského. Liturgiu doprevádzal Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša z Trnavy. (Foto: Dušan Caja)

SPRÁVY

 

NOVINKY