V Cíferi sa začal farský tábor

CÍFER 20. júla 2022 - Už druhý rok po sebe pokračuje v Cíferi obnovená tradícia farských táborov. Tábor sa začal v pondelok 18. júla svätou omšou za účasti detí, animátorov a aj farníkov.

Svätej omši predsedal vdp. Jozef Schwarz, hlohovecký dekan, ktorý v tejto farnosti strávil v službe Bohu a veriacim sedem rokov. Odzrkadlilo sa to aj na účasti mnohých farníkov, ktorí na neho radi spomínajú. Pri detskej svätej omši, ktorú sprevádzal aj spev detských piesní a „ukazovačiek“, sa kňaz prihováral predovšetkým deťom.
 
Počas homílie, podľa témy tábora Bol raz jeden svet, priblížil deťom stvorenie sveta, ale tiež úlohu Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého pri jeho začiatku. Na záver homílie pripomenul deťom aj učenie o dedičnom hriechu a všeobecne o hriechu, ako i dôležitosť svätej spovede. Na konci svätej omše udelil deťom požehnanie do dobrého prežívania nasledujúcich dní tábora a povzbudil ich k čítaniu Biblie vo forme, ktorá je im blízka. Farský tábor v Cíferi bude prebiehať v dňoch od 18. do 22. júla v priestoroch farskej záhrady.
 
TO ABU informoval Jakub Kohutiar
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Cíferi sa začal farský tábor

Svätej omši, na úvod farského tábora v Cíferi, predsedal vdp. Jozef Schwarz, hlohovecký dekan, ktorý v tejto farnosti strávil v službe Bohu a veriacim sedem rokov. (Foto: Petronela Jankovičová)

SPRÁVY

 

NOVINKY