V Červeníku sa stretli kňazi a dobrovoľníci farských charít

ČERVENÍK 10. mája 2024 - V utorok 7. mája sa v priestoroch Pastoračného centra v Červeníku uskutočnilo diecézne stretnutie kňazov a dobrovoľníkov farských charít. Stretnutie sa nieslo v pokojnej priateľskej atmosfére, ku ktorej svojou prítomnosťou prispel aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a potešil zúčastnených milým slovom a spevom.

Hlavnou myšlienkou stretnutia bolo jeho biskupské heslo Corde videre (Vidieť srdcom). Toto heslo v nás môže zapáliť iskru, vďaka ktorej budeme viac otvorení pre hľadanie pravdy a túžby pomáhať ostatným. Spolu s evanjeliom dňa nám pripomína, že máme s vierou a pokorou prijímať cestu, ktorá nám ukazuje, že až keď sme ochotní vzdať sa vlastného «ja», máme možnosť spoznávať dovtedy nepoznanú krásu a rozmanitosť života.
 
Dobrovoľníci a kňazi sa navzájom obohatili o skúsenosti v službe ľuďom v rôznych formách núdze, o potrebe hľadať v súlade s evanjeliom prostriedky skutočnej pomoci. Riešením môže byť potravinová pomoc, ktorá už úspešne prebieha v niekoľkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy.
 
Vďaka pravidelným zbierkam potravín a drogérie môžeme aj my ako rodiny, seniori, či osamelí ľudia ľahšie prekonať nepriaznivú situáciu a najmä vedieť, že sme ostatnými prijatí bez súdenia. Zároveň dostávame príležitosť podeliť sa a byť tými, ktorí nesúdia. Aj vďaka tejto skúsenosti môžeme spoznať, nakoľko je v našom živote pravdivé uskutočňovať príkaz lásky.
 
Formou jednoduchej potravinovej pomoci môže byť aj Hlinený dukát, za výmenu ktorého si ľudia v núdzi môžu kúpiť teplé jedlo či nájsť pomoc pracovníkov v Nízkoprahovom dennom centre na Hlavnej 43 v Trnave. Všetkým zúčastneným a kňazom i dobrovoľníkom patrí vďaka za ich službu v rozvíjaní vzťahov vo farnosti prostredníctvom vzájomnej pomoci vo farských charitách.
 
Ak by sa chcel niekto dozvedieť viac o založení farskej charity, nech využije kontakty: 0903 741 631, 0948 661 134 alebo e-mail: farske.charity@charitatt.sk.
 
TO ABU informovala Zuzana Záhorská
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Červeníku sa stretli kňazi a dobrovoľníci farských charít

Na snímke trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch hrá na gitare počas stretnutia kňazov a dobrovoľníkov farských charít v Červeníku. (Foto: Zuzana Záhorská)

NOVINKY