V Centre pomoci pre rodinu školili dobrovoľníkov pre ukrajinské deti

TRNAVA 26. marca 2024 - V Centre pomoci pre rodinu v Trnave sa 25. marca 2024 uskutočnil výcvik pre dobrovoľníkov, ktorí sa venujú doučovaniu ukrajinských detí.

Už druhý školský rok, tri dni v týždni v poobedňajších hodinách prichádzajú dobrovoľníci do Centra, kde pomáhajú ukrajinským deťom s domácimi úlohami, prípadne im vysvetľujú učivo a zároveň s nimi trávia voľný čas formou rôznych hier či rozhovorov. Už na treťom výcviku sa v tomto školskom roku 2023/24 zúčastnilo 20 dobrovoľníkov, prevažne študentov z Gymnázia Angely Merici v Trnave.
 
Cieľom výcviku bolo posilniť osobnostný rozvoj dobrovoľníkov a zlepšiť ich zručnosti v doučovaní. Program výcviku pozostával z aktivít zameraných na sebauvedomenie, sebapoznanie a tímovej spolupráce. Aktivity sa realizovali v rôznych interaktívnych formách. Hlavnou časťou výcviku bola práca v skupinách, kde si dobrovoľníci vymieňali skúsenosti s doučovaním ukrajinských detí. Zdieľali svoje postrehy, obohatenie z tejto činnosti a s akými výzvami sa stretli. Spoločne hľadali riešenia a vhodné metódy pre zefektívnenie ich doučovania.
 
Dobrovoľnícky projekt „Pomoc deťom z Ukrajiny“ je súčasťou medzinárodného projektu One proposal organizácie Jesuit Refugee Service (JRS). Centrum pomoci pre rodinu je od roku 2022 partnerom tejto organizácie, ktorá sa venuje pomoci utečencom a migrantom na celom svete. JRS poskytuje utečencom a migrantom núdzovú pomoc, ako aj dlhodobú podporu pri integrácii do spoločnosti.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Centre pomoci pre rodinu školili dobrovoľníkov pre ukrajinské deti

V Centre pomoci pre rodinu v Trnave sa 25. marca 2024 uskutočnil výcvik pre dobrovoľníkov, ktorí sa venujú doučovaniu ukrajinských detí. (Foto: Michal Lipovský)

NOVINKY