V seminári sa rozprávali o nemocničnej duchovnej službe

BRATISLAVA/TRNAVA 30. mája 2018 - V stredu 23. mája sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutočnilo stretnutie trnavského nemocničného kaplána so seminaristami Trnavskej arcidiecézy. Jeho obsahom bolo predstavenie duchovnej služby v nemocnici, poslanie a úloha kňaza medzi chorými.

Nemocničný kaplán Fakultnej nemocnice v Trnave Rudolf Kopinec seminaristom priblížil históriu trnavskej nemocnice, kde už od začiatku jej fungovania nechýbala duchovná starostlivosť o pacientov. Málokto dnes vie, že zrod župnej nemocnice stojí na základoch pozemku s domom a veľkou záhradou, ktoré boli kedysi majetkom Ostrihomskej kapituly. Na účel založenia nemocnice ho kompetentným odpredal vtedajší ostrihomský arcibiskup, slovenský národnokultúrny dejateľ, kardinál Alexander Rudnay.
 
V tomto roku (8. septembra 2018) si pripomenieme 80. výročie posviacky súčasnej nemocničnej kaplnky. Nemocničný kaplán Kopinec zoznámil seminaristov aj s príbehom blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, ktorá po krutom mučení počas komunistického režimu zomrela v trnavskej nemocnici.
 
V júli tohto roka uplynie rok, odkedy má nemocnica stálu duchovnú službu a nepretržitú starostlivosť o duchovné potreby pacientov, ich rodinných príslušníkov ako aj personálu nemocnice. Za ten čas sa ukazuje aj potreba dobrovoľníckej duchovnej služby, ktorej úlohy a zapájanie sa na jednotlivých oddeleniach boli tiež seminaristom priblížené.
 
Či a ako sa niekto z nádejných budúcich kňazov zapojí do tejto služby, ukáže až čas… Pravdou však zostáva, že ten, ktorý kňazov k chorým a trpiacim posiela, je sám Pán.
 
TO ABU informoval Rudolf Kopinec
 
V seminári sa rozprávali o nemocničnej duchovnej službe

V stredu 23. mája sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutočnilo stretnutie trnavského nemocničného kaplána so seminaristami Trnavskej arcidiecézy. Jeho obsahom bolo predstavenie duchovnej služby v nemocnici, poslanie a úloha kňaza medzi chorými. (Zdroj foto: nemocnicatrnava.fara.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY