V Bratislave slávili svätú omšu pri príležitosti uvedenia nového nuncia

BRATISLAVA 24. augusta 2022 - V Katedrále sv. Martina v Bratislave slávili dnes za účasti biskupov, kňazov, zasvätených a veriacich svätú omšu pri príležitosti uvedenia Mons. Nicolu Girasoliho do úradu apoštolského nuncia na Slovensku. Privítal ho bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Dnes pri svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave bol uvedený Mons. Nicola Girasoli do úradu apoštolského nuncia na Slovensku (v archíve TV LUX). „Vaša Excelencia, najdôstojnejší pán apoštolský nuncius, sme vďační, že dnes môžeme byť účastní na slávení svätej omše, ktorej predsedáte ako hlavný celebrant a máme príležitosť vyjadriť našu vďačnosť Svätému Otcovi, pápežovi Františkovi, že vás ustanovil za nového apoštolského nuncia na Slovensku," povedal v uvítacej reči na úvod svätej omše, ktorú slávili v latinskom jazyku, arcibiskup Zvolenský.
 
„Zišli sme sa biskupi, kňazi, diakoni, predstavené a predstavení všetkých foriem zasväteného života a zástupcovia spoločenstiev zasvätených sestier a bratov, a predovšetkým naši veriaci, bratia a sestry z rozličných farností, aby sme vás privítali a aby sme pri svätej omši prosili o Božie požehnanie pre vašu službu apoštolského nuncia. Sme Boží ľud, ktorý je na ceste, aby svedčil o Duchu svätom, o našom milosrdnom Bohu, ktorého spoznávame v Ježišovi Kristovi. A s vďačnosťou sa tešíme, že vy ako nový apoštolský nuncius nás na tejto ceste budete viesť a sprevádzať a dúfame, že Slovensko sa stane vašou milou pozemskou vlasťou," povedal predseda KBS.
 
„Ďakujem," zaznelo spontánne poďakovanie nového apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho.
 
V homílii sa prítomným prihovoril nuncius Girasoli. „Som veľmi dojatý, že môžem predsedať tomuto prvému eucharistickému sláveniu v našej drahej krajine.  Moje srdce je už slovenské, ale, žiaľ, jazyk ešte nie. Dúfam, že sa ho čím skôr naučím," uviedol nuncius Girasoli, ktorý v pondelok pricestoval na Slovensko. Svätý Otec František ho poveril službou nuncia v krajine 2. júla 2022.
 
„Ako pokorný predstaviteľ Svätého Otca, pápeža Františka, ktorý tak veľmi miluje Slovensko - a my sa chystáme sláviť prvé výročie jeho historickej a nezabudnuteľnej pastoračnej návštevy v tejto slávnej krajine –, chcem vám všetkým a každému osobitne sprostredkovať jeho objatie a náklonnosť," pokračoval ďalej v homílii. Pripojil sa v nej tiež k zármutku Cirkvi i Slovenska po nedávnom úmrtí kardinála Jozefa Tomka. Označil ho „veľkého muža Cirkvi, ale aj veľkého a slávneho syna Slovenska," ktorého mal možnosť spoznať v Ríme, keď bol kardinál prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
 
Pápež  František nám podľa nového apoštolského nuncia Slovensku pripomína, že poslanie „apoštolského nuncia je kráčať spolu s Cirkvou (s biskupmi, kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi a laikmi) v synodálnej realite, kde najdôležitejšou charakteristikou je počúvať. Kráčaním a počúvaním sa otvárajú perspektívy nádeje, aby sme našej viere vliali väčšie oduševnenie. A keď kráčame, sme tiež nútení vyjsť z našich štruktúr a ísť na periférie našich miest a sveta. Nunciatúra znamená pokornú a veľkodušnú službu, ktorú pápež František ponúka našej krajine cez apoštolského nuncia," uviedol.
 
„Kráčajme spolu, bratia a sestry, s pohľadom vždy upretým na kríž, kde je Ježiš stále s otvorenou náručou. (...) Kráčať, počúvať a slúžiť sú tri slová, ktorými sa bude riadiť moja pokorná služba medzi vami. Kráčať, aby sa dalo vyjsť z našej skutočnosti a byť bližšie chudobným a núdznym. Počúvať, aby sa dali pochopiť potreby nášho ľudu. Slúžiť, aby sa dalo byť blízko tým najslabším a najbiednejším," povedal ďalej Mons. Nicola Girasoli, rodák z talianskeho mesta Bari, ktorý vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice 1. mája 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách na piatich kontinentoch.
 
Svoju službu začal v Indonézii a Austrálii, neskôr v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na Apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne. Neskôr bol menovaný za nuncia v Zambii a Malawi, za apoštolského nuncia v Trinidad a Tobago, Antigue a Barbude, na Bahamách, Barbadose, Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na Svätom Krištofe a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach, v Suriname a za apoštolského delegáta na Antilách. Naposledy pôsobil ako nuncius v Peru.
 
„Uvedomujem si, že Cirkev na Slovensku dýcha obidvoma stranami pľúc, ako hovoril svätý Ján Pavol II., keďže je už po stáročia miestom spolužitia a obohacujúceho dialógu veriacich byzantského a latinského obradu. Moje kráčanie, počúvanie a služba budú zamerané rovnako na jedných i na druhých. (...) Bratia a sestry, kráčajme spolu v úplnej vernosti pápežovi Františkovi a s otvorenou náručou, aby sme motivovali náš ľud a najmä mladých prijať Božie slovo a stať sa svedkami evanjeliových hodnôt a čností. (...) Nech žije pápež František! Nech žije Slovensko," dodal apoštolský nuncius na Slovensku.
 
PLNÉ ZNENIE homílie je TU.
 
V závere svätej omše nový apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, ktorý do funkcie nastúpi po Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi, odovzdal predsedovi KBS Mons. Stanislavovi Zvolenskému odporúčajúce listiny a symbolický dar - prsteň ako symbol jednoty medzi členmi biskupskej konferencie a apoštolským nunciom. Na svätej omši sa zišli biskupi východného i západného obradu, desiatky kňazov a diakonov, zasvätených a stovky veriacich. „Prsteň je symbolickým gestom. Svojím okrúhlym tvarom je symbolom jednoty medzi nami a patrí nám všetkým. Ďakujeme za nádherné a symbolické pozvanie, aby sme spoločne kráčali v jednote," dodal arcibiskup Zvolenský. Nuncius Girasoli potom v liturgickom sprievode pozdravoval a požehnával prítomných veriacich v Katedrále sv. Martina.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Bratislave slávili svätú omšu pri príležitosti uvedenia nového nuncia

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli spolu so slovenskými biskupmi počas krátkeho fototermínu po skončení svätej omše. (Foto: Katolícke noviny/Erika Litváková a Človek a Viera/Jaromír Mikulec)

SPRÁVY

 

NOVINKY