V Bratislave posvätili obnovenú budovu národnej kancelárie PMD

BRATISLAVA 10. januára 2018 - V Bratislave v utorok 9. januára požehnali obnovenú budovu národnej kancelárie Pápežských misijných diel (PMD). Slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda Rady pre misie pri Konferencií biskupov Slovenska (KBS). Koncelebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS. Na požehnaní sa zúčastnili aj niekoľkí kňazi, členovia Ružencového spoločenstva pri PMD a pozvaní hostia.

Históriu PMD od samého začiatku, cez ich etablovanie až po obnovenie činnosti priblížil v homílii národný riaditeľ PMD P. Viktor Jakubov. V Cirkvi na Slovensku sa diela etablovali v roku 1927 najmä zásluhou bývalého nitrianskeho arcibiskupa Karola Kmeťka. Neskôr ich činnosť bola obnovená po 40-ročnej prestávke, spôsobenej zákazom ich činnosti predstaviteľmi bývalého režimu.
 
Kazateľ podčiarkol dôležitú skutočnosť, že PMD nevznikli nariadením zhora, ale ako iniciatíva zdola niekoľkých konkrétnych kňazov a laikov i laičiek, ktorí svojim misijným zápalom dokázali osloviť široké masy ľudí a zapáliť ich pre vec evanjelia. Na záver vyjadril nádej, že PMD na Slovensku ako významná medzinárodná inštitúcia bude naďalej pokračovať v dôstojnej reprezentácií Cirkvi na Slovensku doma aj na medzinárodnom fóre.
 
Budova národnej kancelárie PMD bola získaná a narýchlo zrekonštruovaná v roku 1993 za pôsobenia pátra Juraja Vojenčiaka, SVD, ktorý sa stal prvým národným riaditeľom PMD po obnovení činnosti tohto cirkevného subjektu. Po bezmála 25 rokoch používania bolo potrebné budovu budovu zrekonštruovať tentokrát generálne. Rekonštrukcia sa vykonala v dvoch etapách - na jeseň 2016 a na jar a v lete 2017.
 
Záver stretnutia prebiehal v príjemnej atmosfére a neformálnych rozhovoroch na prvom poschodí budovy PMD na krátkom agapé.
 
Pápežské misijné diela sú medzinárodnou inštitúciou pôsobiacou vo viac ako 160 štátoch sveta a sú integrálnou súčasťou Kongregácie pre evanjelizáciu národov. PMD pôsobia vo viac ako 160 štátoch sveta a ich hlavným poslaním je pomáhať Svätému Otcovi v plnení základného poslania Cirkvi, v ohlasovaní evanjelia v celom svete.
 
Základ ich činnosti stojí na dvoch pilieroch: prvým je oživovať misijné nadšenie v oblasti svojho pôsobenia, druhým je podpora projektov PMD, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj miestnych cirkví v misijnom svete. Projekty sú zamerané podľa jednotlivých diel, na oblasti evanjelizácie, kam patrí výstavba cirkevnej infraštruktúry, podpora katolíckych médií, podpora katechétov a pod. Ďalej je to podpora a pomoc deťom, kam patria zdravotné, sociálne a vzdelávacie projekty. Ďalšou skupinou projektov je podpora formácie bohoslovcov a rehoľných novicov i noviciek v mladých misijných cirkvách.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
V Bratislave posvätili obnovenú budovu národnej kancelárie PMD

Slávnosť požehnania obnovenej budovy - sídla Pápežských misijných diel v Bratislave sa v utorok 9. januára 2018 začala svätou omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska. (Zdroj foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY