V Borovciach spomínali na umučeného farára Štefana Poláka

BOROVCE 11. októbra 2022 - Spomienka na umučeného borovského farára Štefana Poláka v tomto roku vo farnosti Borovce začala v sobotu 8. októbra dopoludnia slávnostnou svätou omšou v Kostole svätého Vavrinca, diakona a mučeníka, na ktorej domáci obyvatelia a veriaci na čele so starostom Ivanom Šiškom a farárom Mariánom Dírešom s radosťou privítali okrem iných vzácnych hostí aj Mons. Andreja Imricha, emeritného pomocného biskupa Spišskej diecézy a pátra Augustín Slaninku CM, farára v Dobruške (ČR). Obaja boli spolužiaci farára Poláka.

Zatiaľ čo otec biskup ako hlavný celebrant slávnosti predsedal, farár Slaninka predniesol slávnostnú homíliu, začínajúc veršami: „Odkiaľkoľvek pútnik priviedla ťa cesta, tu v Borovciach s úctou poobdivuj miesta...“ Po tom, čo v jej prvej časti spomenul mučeníkov od apoštolov cez trpiacich pre vieru v bývalom Československu, v druhej časti sa venoval zážitkom, ktoré ako vrbovský farár mal so svojim susedom, farárom Štefanom Polákom. Prítomní so zatajeným dychom počúvali každé jeho slovo. „Dúfame, že pravda vyjde na svet, dúfame, že sa nezničili všetky dôkazy. Dúfame aj v to, že  táto jeho smrť má zmysel aj pre budúce generácie. Čo z jeho života a smrti pre nás vyplýva? Vravel som, že nerobil žiadne mimoriadne aktivity. Bol to jednoduchý, opravdivý, duchovný pastier. Svätosť sa dá budovať aj v jednoduchých podmienkach...“ - povedal.
 
Po homílii a spoločných prosbách, v ktorých vďační veriaci prosili za otvorené nebo pre svojho bývalého farára, nasledovalo prinášanie obetných darov. Toho sa ujali nielen veriaci z Borovciach, ale aj z filiálky Trebatice, všetci oblečení v nádherných krojoch. Pred slávnostným požehnaním sa všetkým prítomným prihovorili niektorí z prítomných kňazov, ale aj laikov, a zaspomínali si na farára Poláka, každý tak, ako vedel, so slzami v očiach. Po skončení svätej omše, ktorú sprevádzala dychová hudba zo susednej farnosti Krakovany, sa všetci zhromaždili v areáli pred kostolom, kde strávili chvíľu v modlitbe, položením venca, kvetov a zapálením sviec pri pomníku farára Poláka.
 
Po tom, čo otec biskup Imrich požehnal spoločenstvo a pokrm, mohli prežiť všetci prítomní chvíľu v družnom rozhovore pri agapé, ktoré pripravili domáci. Medzi prítomnými boli nielen bývalí spolužiaci farára Poláka, ale aj jeho rodáci z Plaveckého Petra, priatelia a rodinní príslušníci. Mnohí pre chorobu, alebo povinnosti prísť nemohli, hoci by sa veľmi radi zúčastnili. Veľká vďaka každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o toto prekrásne podujatie. Nech tohtoročná spomienka pri príležitosti 35. výročia násilnej smrti borovského farára Štefana Poláka posilní vieru, upevní nádej a rozhojní lásku v srdciach všetkých nielen zúčastnených, aby sila svedectva dodala odvahu prekonávať všetky prekážky na ceste k svätosti.
 
TO ABU informoval Marián Díreš
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Borovciach spomínali na umučeného farára Štefana Poláka

V sobotu 8. októbra 2022 obyvatelia a veriaci Boroviec na čele so starostom Ivanom Šiškom a farárom Mariánom Dírešom s radosťou privítali okrem iných vzácnych hostí aj Mons. Andreja Imricha, emeritného pomocného biskupa Spišskej diecézy a pátra Augustín Slaninku CM, farára v Dobruške (ČR). Obaja boli spolužiaci farára Poláka. (Foto: Juraj Jankech)

NOVINKY