V Borovciach sa po vyše šiestich desaťročiach konali ľudové misie

BOROVCE 27. apríla 2015 - Po 68 rokoch sa v uplynulom týždni (18. – 26. apríla) konali vo farnosti sv. Vavrinca v Borovciach farské ľudové misie. Viedli ich pátri Ondrej Skočík, František Honíšek a Pavol Vandžura z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Misijný tím dopĺňala sr. Gabriela zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta. Počas ôsmich dní pátri pri svätých omšiach v misijných kázňach zdôrazňovali potrebu obrátenia, otvorenia svojho srdca Bohu, potrebu častejšieho prijímania sviatostí, najmä sviatosti zmierenia a Oltárnej sviatosti. V jednotlivé dni boli stavovské náuky, pobožnosti, predstavenie misijnej práce vincentskej rodiny MISEVI a stretnutie mladých s bohoslovcami. Počas misií boli odovzdané tri dary, ktoré Panna Mária darovala cez misijnú spoločnosť ľuďom, a to odovzdanie zeleného a červeného škapuliara a rozdávanie Zázračnej medaily. Súčasťou programu bola aj pobožnosť krížovej cesty, požehnanie manželov i adorácie. Na záver pátri zverili farnosť pod ochranu Panny Márie a požehnali nový misijný kríž, ktorý bude nielen spomienkou na tieto milostivé dni, ale zároveň skrze odpustky nám pomáha približovať sa k Pánovi, ktorý na ňom zomiera, aby sme my mohli žiť.
 
informoval Patrik Katrinec
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Borovciach sa po vyše šiestich desaťročiach konali ľudové misie

Na záver ľudových misií pátri misionári zverili farnosť Borovce pod ochranu Panny Márie a požehnali nový misijný kríž, ktorý bude spomienkou na milostivý misijný čas. (foto: Jozef a Juraj Jankechoví)

NOVINKY