V Borovciach sa konala pietna spomienka na kňaza Poláka

BOROVCE 10. októbra 2017 - Vo farnosti Borovce si pietnou spomienkou pripomenuli 30. výročie násilnej smrti správcu farnosti Štefana Poláka, ktorý bol v noci zo 7. na 8. októbra 1987 na fare v Borovciach násilne zavraždený. Počas troch dní prebiehal kultúrno-duchovný program. Ten vyvrcholil spomienkovou svätou omšou v nedeľu 8. októbra, ktorú spolu s pozvanými kňazmi celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

V rámci homílie poukázal na krvavú obetu duchovného otca Štefana Poláka, ale takisto na silu obrátenia, čo môže byť príkladom aj pre dnešného veriaceho. Na záver svätej omše trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal pamätnú poštovú pečiatku, ktorú vydala pri tejto príležitosti Slovenská pošta. Tiež požehnal nový pamätník venovaný úcte Štefana Poláka, ktorý bol inštalovaný pred farským Kostolom sv. Vavrinca. Pamätník tvorí reliéf, na ktorom je zobrazený Štefan Polák ako drží kríž, ktorý je súčasťou ruženca. Symbolicky takto poukazuje na jeho utrpenie i mariánsku úctu, ktorou sa vyznačoval. Súčasťou pamätníka je i socha Panny Márie Ružencovej.
 
So svojím príhovorom vystúpil i predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Okrem iného poukázal na skutočnosť, že táto vražda, ako i podobné vraždy kňazov, ktoré sa stali v minulom režime, žiaľ dodnes nie sú vyšetrené. V pastoračnom centre na fare bola otvorená výstava pod názvom „Vykúpenie“, kde možno vidieť obrazy výtvarníčky Beáty Krasňanskej a niektoré osobné veci kňaza Štefana Poláka, ktorými on disponoval. V areáli pred kostolom je možnosť vidieť výstavu pod názvom „Diktatúra a demokracia v storočí extrémov“, ktorú zapožičala Nadácia Konráda Adenaura. Zároveň obnovený areál pred kostolom dostal názov „Pamätná zóna Štefana Poláka“.
 
Súčasťou podujatia bola i prezentácia knihy o živote kňaza Štefana Poláka - „V rukách Hrnčiara“. Počas týchto dní na miesta poznačené krvou kňaza Štefana Poláka prišlo mnoho veriacich z rôznych kútov Slovenska, ktorí chceli predovšetkým poďakovať Bohu za dar kňaza, Kristovho služobníka, správcu Božích tajomstiev a duchovného otca.
 
TO ABU informoval Patrik Katrinec
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Borovciach sa konala pietna spomienka na kňaza Poláka

Na záver svätej omše trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal pamätnú poštovú pečiatku, ktorú vydala pri tejto príležitosti Slovenská pošta. Tiež požehnal nový pamätník venovaný úcte Štefana Poláka, ktorý bol inštalovaný pred farským Kostolom sv. Vavrinca. (Foto: Juraj Jankech)

SPRÁVY

 

NOVINKY