V Borovciach mladí prijali sviatosť birmovania

BOROVCE 15. septembra 2015 - V nedeľu 13. septembra slávili vo farnosti Borovce svätú omšu, pri ktorej prijalo 95 birmovancov sviatosť birmovania z rúk arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a biskupského vikára, kanonika Róberta Kissa. Slávnosť bola o to významnejšia, že sa konala po prvý raz od reorganizácie farnosti v roku 2011.

V slávnostnej homílii trnavský arcibiskup poukázal na potrebu svedectva mladých kresťanov pred týmto svetom čeliacim mnohým vážnym problémom, ktoré na nás doliehajú a vyžadujú jasnú odpoveď v duchu evanjelia. Tiež všetkých vyzval k účasti na Národnom pochode za život, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 20. septembra v hlavnom meste Bratislava.
 
Na záver slávnosti birmovanci poprosili arcibiskupa Jána Oroscha, aby požehnal nový pamätník nenarodeným deťom, ktorý veriaci pri tejto príležitosti inštalovali pred farským kostolom. Je na ňom citát bl. Matky Terezy: „Nenarodené dieťa bolo od počatia vyryté do Božej dlane a povolané Bohom milovať a byť milované, nielen teraz v tomto živote, ale naveky.“ Súčasťou pamätníka je i malý zvon tzv. „umieračik“, ktorý symbolicky nemá „srdce“, a teda nikdy týmto deťom nezvonil. Je tiež symbolom človeka „bez srdca“, ktorý dokáže zabiť nevinné dieťa. Kiežby sa nebáli všetci tí, ktorí prijali sviatosť birmovania naplnení darmi Ducha Svätého svedčiť o radosti zo života s Kristom.
 
TO ABU informoval Patrik Katrinec
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Borovciach mladí prijali sviatosť birmovania

Trnavský arcibiskup Orosch pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania v Borovciach požehnal nový pamätník nenarodeným deťom, ktorý tunajší veriaci inštalovali pred farským kostolom. (foto: Stanislav Sedlák)

SPRÁVY

 

NOVINKY