V Borovciach ďakovali Bohu za dar života a služby kňaza Poláka

BOROVCE 8. októbra 2018 - V nedeľu 7. októbra slávili vo farskom Kostole sv. Vavrinca v Borovciach svätú omšu na poďakovanie Pánu Bohu. Spoločne s viacerými kňazmi, farníkmi i rodákmi z Plaveckého Petra veriaci ďakovali za dar života a služby kňaza Štefana Poláka, ktorého 31. výročie smrti si v týchto dňoch pripomíname. Spomienka bola spojená aj s poďakovaním za tohtoročné plody záhrad, polí, viníc a sadov, ktoré v tomto roku Boh požehnal.

Svätú omšu celebroval a homíliu predniesol správca farnosti Horné Zelenice Vladimír Drška, ktorý osobne poznal Štefana Poláka, keďže v tých rokoch pôsobil v susednej farnosti Krakovany. Predstavil život Štefana Poláka a jeho osobné zážitky s ním. Po skončení svätej omše si veriaci krátkou pobožnosťou a modlitbou uctili Štefana Poláka pri jeho pomníku pred kostolom. Na slávnosti boli prítomní kňazi Šebastián Košút, P. Rajmund Klepanec OP, Peter Jelínek a Ján Košiar spolu s miestnym farárom Patrikom Katrincom.
 
V interiéri kostola šikovné ruky miestnych farníčok pripravili krásne sypané obrazy z darov tohtoročnej úrody. Jednotlivé obrazy približujú udalosti a výročia, ktoré sa v tomto roku slávia. Veriaci si takto pripomenuli blahorečenie Anny Kolesárovej, 160 rokov od zjavení Panny Márie v Lurdoch a 100 rokov od skončenia 1. svetovej vojny. Mottom tohtoročnej slávnosti bol citát z listu sv. apoštola Pavla Kolosanom: „A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. A buďte vďační!“ (Kol 3,15). Po skončení výstavy budú tohtoročné plodiny odovzdané bohoslovcom do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
 
TO ABU informoval Patrik Katrinec
 
V Borovciach ďakovali Bohu za dar života a služby kňaza Poláka

Spoločne s viacerými kňazmi, farníkmi i rodákmi z Plaveckého Petra veriaci farnosti Borovce ďakovali za dar života a služby kňaza Štefana Poláka v nedeľu 7. októbra 2018 vo farskom Kostole sv. Vavrinca. (Foto: Patrícia Kolníková)

SPRÁVY

 

NOVINKY