V Bojničkách sa stretla Rada KBS pre mládež a univerzity

BOJNIČKY 25. februára 2014 - Zástupcovia jednotlivých diecéz, ktorí tvoria Radu Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity, sa uplynulý týždeň stretli na svojom zasadnutí v Diecéznom centre mládeže Trnavskej arcidiecézy v Bojničkách. Na stretnutí nechýbal predseda Rady Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Náplňou stretnutia bolo zhodnotenie uskutočnených mládežníckych akcií a plánovanie aktivít pre mládež na nasledujúce obdobie.

Tajomník rady, dp. Ondrej Chrvala, vyzdvihol potrebu budovania tímu zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí sa budú aktívne podieľať na prípravách mládežníckych aktivít pre mládež na Slovensku. "Mnoho aktivít organizovaných Radou je postavených na práci dobrovoľníkov. Bez nich by sme si našu činnosť nevedeli predstaviť. Ak chceme v našej službe pre Božie kráľovstvo rásť, vidíme potrebu mať aj ľudí, ktoré sa budú týmto mládežníckym aktivitám venovať naplno. To je našou víziou na najbližšie obdobie," uviedol Ondrej Chvala, ktorý zároveň zhodnotil podujatie 4TEAM: "Koncom minulého roka sme pripravili pre dobrovoľníkov z jednotlivých diecéz formačné stretnutie v Dolnom Kubíne. Bol to čas bohatý na zdieľanie a duchovný rast".
 
V rámci hodnotenia uplynulých podujatí odzneli spätné väzby z Týždňa Cirkvi pre mládež, počas ktorého sa konal Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS, ako aj celoslovenské turné projektu Godzone. "Bolo pre nás veľkým povzbudením vidieť takmer 13 tisíc mladých ľudí zo Slovenska, ktorí hľadajú Boha a túžia po plnšom vzťahu s Ním. Som vďačný za to, že mnohí mladí počas turné Godzone využili aj príležitosť svätej spovede," povedal Július Slovák, zodpovedný za projekt Godzone. Zúčastnení zhodnotili aj minuloročné stretnutie vysokoškolákov Akadem, ktoré čaká tento rok zmena. Po dlhom čase sa bude konať na novom mieste, a to v Košiciach.
 
Plánovanie akcií siahalo až do nasledujúcich dvoch rokov. V roku 2014 je naplánovaných niekoľko zaujímavých akcií pre mládež. "Tento rok nás čaká návšteva putovného kríža Svetových dní mládeže na Slovensku. Vo viacerých diecézach plánujeme znova organizovať Diecézne stretnutia mládeže. Ani tentokrát nevynecháme tak dôležité modlitby mladých za mladých," spomenul Ondrej Chrvala, ktorý následne predstavil plánovanú novú webovú stránku Rady pre mládež a univerzity KBS.
 
Rada pre mládež a univerzity je zriadená KBS ako výraz svojej pastierskej starostlivosti na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s mládežou a univerzitami. Pripravuje podklady pre Konferenciu biskupov Slovenska a usmerňuje pastoračné smerovanie a aktivity pre mládež a univerzity na celoslovenskej a diecéznej úrovni. Pre mladých na Slovensku organizuje mnoho celoslovenských aj diecéznych aktivít počas roka. Viac informácií sa nachádza na stránke mladez.kbs.sk.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Bojničkách sa stretla Rada KBS pre mládež a univerzity

Mestská televízia Ružomberok predstavila vo svojom vysielaní 24. júna 2013 Národné stretnutie mládeže R13. (zdroj foto: www.rkhlas.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY