V Beckove v pondelok pochovali pátra Bohuslava Jozefa Šprláka O. Praem.

BECKOV 10. septembra 2020 - V pondelok 7. septembra sa pri zádušnej svätej omši vo farskom Kostole sv. Štefana Uhorského v Beckove rozlúčili s pátrom Bohuslavom Jozefom Šprlákom, O.Praem. zástupy kňazov, rehoľných sestier a veriacich. Náhle zosnulý rehoľný kňaz Kráľovskej kanonie premonštrátov na pražskom Strahove si prial byť pochovaný v Beckove, blízko sestier, aby sa mal kto za neho modliť, ako hovorieval.

Hlavným celebrantom zádušnej svätej omše bol trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, spolu s ním koncelebrovali dvaja opáti Kráľovskej kanonie premonštrátov v Prahe na Strahove, súčasný Daniel Janáček a emeritný Michael Pojezdný a ďalší kňazi. Prítomných bolo asi 80 kňazov, rehoľných, ale i diecéznych. K prítomným na pohrebných obradoch sa v homílii prihovoril opát Daniel, ktorý im excelentným rečníckym spôsobom dokázal priiblížiť osobnosť pátra Bohuslava.
 
V jednej rozlúčkovej reči odznelo: „Dnes má páter dokončený príbytok, dnes sa večnosť stala mu blízkou... zastavil sa čas i srdce, emócie po tvári putujú, sú to straty, ktoré prebodávajú náš svet... písali by sme príbeh inak, ale Boh nám ho píše sám... Jeho láska sprevádzala pátrove kroky a roky, obrala ovocie života, pripravila na koniec tu, i na prvé stretnutie tam. Boh si ho zavolal, aj keď podľa ľudskej mienky možno trochu skoro. Ale páter Bohuslav nikdy netúžil žiť dlho, preto žil naplno... Ak mu niekto prial sto rokov života, hovoril, že také prianie je ťažký hriech. Celým srdcom patril Ježišovi Kristovi, ktorého svojím životom i kňazskou službou verne sprítomňoval. Jeho život bol naplnený láskou a službou Bohu i ľuďom. Všetci: starší, mladší, deti v škole, trpiaci v hospici, rehoľné sestry i laici mali miesto v jeho milujúcom otcovskom srdci. Snažil sa byť poslušný všetkému, čo cítil, že dobrý Boh od neho žiada, i keď mu to bolo ťažké. Boh, aj keď berie, robí to preto, že nám chce dať viac... Jemu, veríme že nebo... A nám tiež niečo krásne, čomu ešte nerozumieme, ale keď povieme svoje áno, určite to zažijeme.“
 
Pohrebné obrady na miestnom cintoríne v Beckove viedol strahovský opát Daniel Peter Janáček O. Praem. Pohrebné obrady doprevádzali spevom sestry z Kongregácie školských sestier de Notre Dame, ktorým páter Bohuslav posledné dlhé roky svojho života slúžil ako duchovný otec komunity v Beckove. Ešte dlhší životný úsek so sestrami notredamkami prešiel pri spolupráci na rozvoji ich komunity a školského apoštolátu s mladými v Novom Meste nad Váhom.
 
TO ABU informovala sr. Metoda Piatničková, ŠSND
 
V Beckove v pondelok pochovali pátra Bohuslava Jozefa Šprláka O. Praem.

Na poslednú pozemskú rozlúčku s pátrom Bohuslavom Jozefom Šprlákom, O.Praem. prišli do Beckova zástupy kňazov, rehoľných sestier a veriacich. (Foto: Stanislav Sedlák)

SPRÁVY

 

NOVINKY