V Beckove pripravili svätoštefanské hodové posedenie

BECKOV 2. septembra 2023 - V sobotu 19. augusta sa na farskom dvore v Beckove uskutočnilo rodinné stretnutie farníkov. Z príležitosti hodovej slávnosti patróna farského chrámu si miestni veriaci zorganizovali posedenie pri ľudovej hudbe a guláši. Motív, ktorý ich viedol bol jasný: vďačnosť Pánu Bohu za dokončenie hlavného oltára.

Ľudová hudba Poľun zo Starej Turej zabezpečila nádhernú atmosféru a naplnila radosťou a nadšením ucho i dušu každého poslucháča. Veď husle, cimbal, basa, flauta a klarinet spolu s nezameniteľnými ľudovými piesňami, vzácnym bohatstvom slovenského národa, sú pokladom, ktorý sa dá nájsť vo svete v takejto výnimočnej podobe iba pod Tatrami. V tomto prípade konkrétne pod vrchmi považských hôr a lúk, medzi strážcami histórie, dvomi starobylými pamätníkmi dávnych čias, hradom beckovským a čachtickým. K tomu možnosť dať si chladené pivko alebo malinovku, podebatovať so susedom, priateľom, či známym, je na nezaplatenie. Najmä v dobe tak uponáhľanej, ako je naša.
 
Milým prekvapením po kvalitnom hudobnom programe ľudového súboru zo Starej Turej bolo aj spontánne vystúpenie detí jednej hosťujúcej rodiny, ktoré ukázali, ako šikovne vedia narábať s heligónkou a husľami. Veru, nedali sa zahanbiť! Pán Boh aj dnes obdarúva slovenských rodičov talentovanými deťmi. A veselý spev sa niesol farskou záhradou i naďalej.
 
U detí jednoznačne zvíťazila atrakcia nafukovací vlak, ktorý mal všetky miesta obsadené až po konečnú zastávku. A hoci pražilo slnko, ľudia sa vynašli a preniesli si sedenie do tieňa hospodárskej prístavby. Pokiaľ ľudia užívajú um a vynaliezavosť, tieto vzácne dary od Pána Boha, dá sa veriť, že obstoja v akýchkoľvek skúškach, ktoré ich ešte čakajú. Veď na Slovensku sme už prešli mnohými ťažkými skúškami. V takýchto rozličných skúškach je potrebné zachovať si to najvzácnejšie, čo máme, katolícku vieru, lásku k Bohu a tak si zachránili nesmrteľnú dušu pre večný život.
 
Úprimne poďakovanie patrí všetkým veriacim, ktorí sa finančným alebo aj iným spôsobom na dokončení hlavného oltára podieľali. Samozrejme aj samotnému pánovi majstrovi, ktorý dielo zhotovil.
 
Zdroj: farabeckov.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Beckove pripravili svätoštefanské hodové posedenie

Z príležitosti hodovej slávnosti patróna farského chrámu v Beckove si miestni veriaci zorganizovali posedenie pri ľudovej hudbe a guláši. (Zdroj foto: farabeckov.sk)

NOVINKY