V Bazilike sv. Mikuláša otvorili osemdesiatu novénu k Panne Márii Trnavskej

TRNAVA 14. novembra 2023 - Slávnostnou svätou omšou v pondelok 13. novembra začal Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, nový cyklus tradičnej duchovnej obnovy pre veriacich nielen z Trnavy. Tento ročník novény je inšpirovaný listom Svätého Otca Františka, ktorý bol napísaný k 400. výročiu smrti sv. Františka Saleského. Názov listu Totum amoris est (Všetko prináleží láske) je zároveň nosnou myšlienkou novény.

Úvod Trnavskej novény patril podľa zvyku preneseniu milostivého obrazu Bohorodičky v liturgickom sprievode početných kňazov ako aj hostiacich biskupov, trnavského arcibiskupa Jána Oroscha a emeritného arcibiskupa Jána Sokola, z bočnej barokovej kaplnky na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša.
 
V privítacom príhovore trnavský arcibiskup Ján Orosch okrem iného pripomenul aj výročie smrti biskupa Júliusa Gábriša, trnavského apoštolského administrátora, ktoré pripadá práve na prvý deň novény. Zomrel 13. novembra 1987. Hneď v úvode svätej omše sa hlavný celebrant a kazateľ v jednom priznal prítomným veriacim: „Po prvý raz som tu bol minulý rok zo zvedavosti. Chcel som spoznať Trnavu, túto Baziliku sv. Mikuláša, vás. Vlani som vás teda prišiel spoznať, tento rok som tu preto, lebo vás ľúbim!“
 
V homílii pripomenul svoju osobnú blízkosť k saleziánom, keďže jeho patrónom je sv. don Bosco, a tým aj k sv. Františkovi Saleskému. O svätcovi povedal, že prostredníctvom apoštolského listu môžeme vďaka nemu objaviť optimizmus a radosť zo života, ktoré pramenia z toho, že sme milovaní Bohom. V homílii niekoľkokrát prítomných veriacich vyzval: „V Cirkvi máme byť zaľúbení do Ježiša!“ Zdôraznil, v čom spočíva skutočná kresťanská láska, čerpajúca vzor z Božej lásky: je otvorená pre všetkých, je nezištná, miluje zadarmo, trvá stále, je schopná obety a jej symbolom je kríž.
 
Slávnostný kazateľ odporučil, aby sme sa učili od Panny Márie byť zaľúbení do Boha a žiť lásku. Svätú omšu hudobne a spevom dôstojne sprevádzal Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša - Schneiderovci. Na záver svätej omše prítomných veriacich pozdravil v mene Ministerstva kultúry aj Štefan Kuffa, štátny tajomník rezortu. Za spevu piesne Matka Božia Trnavská sa všetci prítomní biskupi a kňazi v liturgickom sprievode odobrali do priestorov Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Mikuláša, čím bol prvý deň Trnavskej novény zavŕšený.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Bazilike sv. Mikuláša otvorili osemdesiatu novénu k Panne Márii Trnavskej

Tento ročník novény je inšpirovaný listom Svätého Otca Františka, ktorý bol napísaný k 400. výročiu smrti sv. Františka Saleského. (Foto: Michal Lipovský)

NOVINKY