V Badíne zasadajú kňazi, ktorí vykonávajú duchovnú službu v nemocniciach

BADÍN 10. februára 2023 - Kňazi slúžiaci v nemocniciach zasadajú od štvrtka 9. februára v Dome Xaver v Badíne. Ich stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou k Božiemu milosrdenstvu a svätou omšou. Dvadsaťpäť kňazov západného a východného obradu vedie arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve.

Večer sa prvý blok prezentácií zaoberal referovaním skúseností so službou v zdravotníckych zariadeniach v období pandémie Covid-19. Medzi prítomnými zazneli skúsenosti s pozitívnym prijatím ich služby v zdravotníckych zariadeniach zo strany pacientov, ich rodinných príslušníkov, ale tiež zo strany zdravotníckych pracovníkov. Svedectvá jednotlivcov mali spoločného menovateľa - dôveru v Boha a odovzdanosť Jeho vôle pri vykonávaní služby a videnie núdzneho Krista v chorých, ich rodinách a zdravotníkoch.
 
Diskusia sa dotkla aj legislatívy, ktorá súvisí so službou duchovných v zdravotníctve. Bez jasného ukotvenia vzťahov medzi zdravotníckym zariadením a duchovným, ktorý pomáha chorým a trpiacim v napĺňaní ich najzákladnejších duchovných potrieb, sa služba kňaza stáva administratívne a inštitucionálne náročnou. V našej krajine sme dokázali inštitucionálne aj pracovnoprávne zabezpečiť výkon duchovnej starostlivosti  v ozbrojených silách, policajnom zbore, ako aj stabilnú duchovnú starostlivosť o väzňov vo výkone trestu, ale nedokážme zabezpečiť rovnako štandardnú  starostlivosť o chorých a trpiacich v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, ktorá by bola garantovaná rezortom zdravotníctva, podobne ako to zabezpečujú vyššie spomenuté rezorty obrany, vnútra a spravodlivosti.  Pritom je aj v zdravotníckej sfére  všeobecný konsenzus s tým, že tak ako v čase pandémie, aj mimo neho je duchovná služba v nemocniciach nenahraditeľným prínosom pre hospitalizovaných ako aj pre personál zariadení, uviedol v tejto súvislosti vladyka Vasiľ.
 
V dopoludňajšom bloku piatkového programu sa kňazi venovali najaktuálnejším bioetickým témam v zdravotníctve a výzvam dnešnej doby v praxi duchovných v zdravotníctve. Stretnutie bude pokračovať do soboty, informovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorá stretnutie organizuje spolupráci so Subkomisiou pre bioetiku Teologickej komisie KBS.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Badíne zasadajú kňazi, ktorí vykonávajú duchovnú službu v nemocniciach

Kňazi slúžiaci v nemocniciach zasadajú od štvrtka 9. februára do soboty 11. februára 2023 v Dome Xaver v Badíne. (Foto: Archív Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve)

NOVINKY