V Badíne sa skončilo stretnutie kňazov Nemocničnej duchovnej služby

BADÍN 13. februára 2023 - V sobotu 11. februára sa v Badíne skončilo trojdňové stretnutie kňazov Nemocničnej duchovnej služby (NDS). Stretnutie pripravila Rada pre pastoráciu v zdravotníctve KBS pod vedením jej predsedu, vladyku Cyrila Vasiľa, SJ.

Stretnutie nadviazalo na tradíciu, ktorú inicioval Mons. Sečka pred 12 rokmi a v ktorej pokračovali jeho nástupcovia vo vedení Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS, Mons. Milan Lach, Mons. Peter Rusnák a v súčasnosti Mons. Cyril Vasiľ. V Dome Xaver sa na konci týždňa stretlo 27 kňazov slúžiacich v zdravotníckych zariadeniach v rôznych diecézach Slovenska.
 
Kňazi sa navzájom informovali o svojich skúsenostiach z praxe. Celým stretnutím sa tiahla ešte stále v čerstvej pamäti všetkých pandémia COVID-19, kedy stáli kňazi so zdravotníkmi v prvej línii a v mnohých prípadoch ako dobrovoľníci slúžili pri ťažko chorých pacientoch zasiahnutých vírusom SARS-CoV-2.
 
S touto témou úzko súvisela aj prednáška a nasledujúca diskusia na tému „Hybridná vojna súvisiaca s pandémiou a vakcináciou. Morálne zhodnotenie testovania a očkovania proti SARS-CoV-2.“
 
Dôležitou témou v programe stretnutia boli aj skúsenosti s praxou duchovnej služby v koncepte paliatívnej starostlivosti, ako aj problematika služby v hospicoch, mobilných hospicoch a možnostiach pomoci perinatálneho hospicu rodinám prežívajúcim veľmi skorú stratu svojho dieťaťa.
 
V odborných prednáškach sa kňazi dozvedeli viac o bioetických aktualitách v prostredí zdravotníctva, mali možnosť o nich diskutovať a klásť otázky, ktoré vyvstávajú v praxi nemocničného duchovného. Téma, ktorá rezonovala opakovane, bol stav právneho ukotvenia nemocničnej duchovnej starostlivosti v legislatíve SR.
 
Ako zdôraznil Mons. Cyril Vasiľ, predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS: „V našej krajine sme dokázali inštitucionálne aj pracovnoprávne zabezpečiť výkon duchovnej starostlivosti  v ozbrojených silách, policajnom zbore, ako aj stabilnú duchovnú starostlivosť o väzňov vo výkone trestu, ale nedokážme zabezpečiť rovnako štandardnú  starostlivosť o chorých a trpiacich v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach, ktorá by bola garantovaná rezortom zdravotníctva, podobne ako to zabezpečujú vyššie spomenuté rezorty obrany, vnútra a spravodlivosti.
 
Pritom je aj v zdravotníckej sfére  všeobecný konsenzus s tým, že tak ako v čase pandémie, aj mimo neho je duchovná služba v nemocniciach nenahraditeľným prínosom pre hospitalizovaných ako aj pre personál zariadení.“
 
Stretnutie sa skončilo svätou omšou pri príležitosti sviatku Panny Márie Lurdskej, ktorý je tiež Svetovým dňom chorých, TK KBS informovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Badíne sa skončilo stretnutie kňazov Nemocničnej duchovnej služby

Kňazi slúžiaci v nemocniciach zasadali od štvrtka 9. februára do soboty 11. februára 2023 v Dome Xaver v Badíne. (Foto: Archív Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve)

NOVINKY