V Abraháme trnavský arcibiskup Ján Orosch konsekroval farský kostol

ABRAHÁM 9. októbra 2020 - V nedeľu 27. septembra žila farnosť Abrahám v Seredskom dekanáte slávnostnou atmosférou. Bol to deň, kedy sa konsekráciou farského kostola a nového liturgického zariadenia zavŕšili práce na jeho celkovej obnove v duchu II. vatikánskeho koncilu.

Posviacka nového liturgického zariadenia vo farskom Kostole sv. patriarchu Abraháma v rovnako nazvanej farnosti bola spojená i s posviackou celého kostola. Z historických prameňov sa zistilo, že abrahámsky stánok Boha medzi ľuďmi bol v minulosti požehnaný, ale nebol konsekrovaný.
 
Touto slávnosťou vyvrcholilo vyše dvojročné úsilie, ktorým sa odstránilo viacero dočasných riešení v rímskokatolíckom kostole v Abraháme. Predovšetkým bol nahradený provizórny obetný stôl pevným, riadne konsekrovaným oltárom. Svojím prevedením vyjadruje predobraz Abrahámovej obety svojho syna Izáka, ktorá bola v plnosti časov naplnená obetou Syna na kríži Otcom všetkých otcov, ako je sprítomňovaná pri každej svätej omši. V súlade s umeleckým prevedením oltára boli vyrobené ambona, krstiteľnica a sedes. Zároveň s posviackou liturgického zariadenia bol konsekrovaný i celý kostol. Keďže doteraz neprišlo k riadnemu konsekrovaniu tohto kostola, slávnosťou v závere septembra sa usporiadalo niekoľko provizórií, ktoré trvali mnohé desaťročia.
 
TO ABU informoval Ondrej Chrvala
 
V Abraháme trnavský arcibiskup Ján Orosch konsekroval farský kostol

Oltár v abrahámskom farskom kostole svojím prevedením vyjadruje predobraz Abrahámovej obety svojho syna Izáka, ktorá bola v plnosti časov naplnená obetou Syna na kríži Otcom všetkých otcov, ako je sprítomňovaná pri každej svätej omši. (Foto: Damián König)

SPRÁVY

 

NOVINKY