Už po dvadsiatydruhý raz slávili Deň zasväteného života

TRNAVA 4. februára 2019 - Na pozvanie arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 2. februára aj v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. Sviatok Obetovania Pána je každoročne i Dňom zasväteného života. Tento rok Bohu zasvätené osoby na celom svete oslávili svoj sviatok už po dvadsiaty druhý raz.

Obnova rehoľných sľubov patrí neodmysliteľné k tomuto sviatku zasvätených mužov a žien. Katedrálou sv. Jána Krstiteľa, po homílii hlavného celebranta, znelo slávnostné «chcem», ktoré prezrádzalo odhodlanie rehoľných a zasvätených osôb vytrvať až do konca života v každodennom obetovaní sa pre Krista. Ešte viac toto ich rozhodnutie umocnil obetný sprievod, v ktorom niektorí z nich priniesli zapálené keramické olejové lampy a odovzdali ich arcibiskupovi. Nadviazali tak na slová homílie, ktorou sa im v tento slávnostný deň prihovoril.
 
V homílii trnavský arcibiskup Ján Orosch pripomenul zasväteným osobám, že majú byť vždy ohlasovateľmi Božieho kráľovstva, svedkami, ktorí sa neboja a nemýlia iných v ich spoločenských postojoch. Pozval ich reprezentovať Božiu lásku medzi ľuďmi. Aby vydávali svedectvo o nádeji, ktorá je proti každej beznádeji. Aby boli na strane tých, ktorí nikdy nezakúsili lásku a už nie sú schopní veriť v život. Presne ako to bolo u Jána Krstiteľa, že jeho existencia bola jedným veľkým odkazom na Ježiša Krista, vteleného Božieho Syna.
 
“Ježiš označil Jána za lampu, ktorá horí a svieti. Lampa môže horieť, svietiť, ale môže aj dymiť. Môže vydávať aj nepríjemný pocit zápachu. Nevydáva svetlo, ale zadymuje prostredie. Dnes sa veľa hovorí o životnom prostredí, že niektoré mestá sú vo vážnej situácii. Aký je tam smog. Nepridávajme my, biskupi, kňazi a rehoľníci, k tomuto aj duchovný smog. My musíme svietiť čistým svetlom a žiarou, ktoré nie je zahalené smogom. Teda buďte aj vy podobnými lampami. Nechajte žiariť vaše svetlo v našej spoločnosti. Aj vo svete politiky. Pripravujete sa aj vy na voľby, veď sme aj občanmi tejto krajiny. Bolo by divné, ak by sa niekto z nás, kňazov, biskupov, rehoľníkov a rehoľníc, postavil na stranu tých, ktorí sú výslovne proti kultúre života, ktorí sú liberálneho ladenia, ktorí verejne hlásajú názory protikresťanské, protikatolícke... Vidíte, a máme veľa takých veriacich, ktorí sú dezorientovaní, ovplyvnení médiami. My musíme byť tí, ktorí v ich srdciach zapaľujú pravé svetlo, nie ten smog, ten dym, ale Kristovo svetlo pravdy, spravodlivosti a pokoja,“ povzbudil poslucháčov z radov Bohu zasvätených osôb, ale i veriacich, pozerajúc sa aj na blížiace sa prezidentské voľby na Slovensku.
 
Svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom spoluslávili emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, farár saleziánskej farnosti Trnava-Kopánka don Peter Jacko SDB a veľa ďalších zasvätených kňazov, pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy. Po spoločnom slávení Eucharistie sa zasvätení presunuli do priestorov trnavského františkánskeho kláštora, kde sa mohli vzájomne obohatiť v neformálnych rozhovoroch. Predtým si ešte spoločne pozreli krátky film o spojení Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP) do jedného subjektu.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Už po dvadsiatydruhý raz slávili Deň zasväteného života

Na pozvanie arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 2. februára aj v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY