Uplynulo takmer štrnásť rokov od mučeníckej smrti duchovného otca Ragheeda

TRNAVA/IRAK 14. marca 2021 - Pred týždňom, v nedeľu 7. marca vyvrcholila návšteva pápeža Františka v Iraku. Na severe Iraku sa dajú hmatateľne rozoznať stopy mučeníkov irackej Cirkvi. Emocionálne radostné privítanie pripravilo pápežovi Františkovi v tento deň na poludnie 50-tisícové mesto Karakoš, ktoré je z 90% tvorené kresťanmi. Toto mesto bolo v roku 2014 ISIS-om prinútené k masovému úteku. Po vojne sa rekonštruuje. Pápež priniesol kresťanskej komunite slová povzbudenia a spolu s nimi sa pomodlil Anjel Pána. Neďaleko tohto mesta sa nachádza Karamleš, kde je pochovaný kňaz Ragheed Aziz Ganni. Tento iracký novodobý mučeník má priateľov aj na Slovensku. 22. apríla 2017, počas spomienkovej svätej omše na nových mučeníkov v Bazilike sv. Bartolomeja v Ríme, mal na sebe pápež František jeho červenú štólu. Chaldejská katolícka cirkev si na neho spomína v jeden deň spolu s jeho biskupom, Mons. Paulosom Farajom Rahhom, uneseným 29. februára 2008 a po dvoch týždňoch nájdeným bez známok života. Pri ohliadnutí sa za návštevou pápeža Františka v Iraku, s úctou k novodobým irackým mučeníkom, vám prinášame článok agentúry «Asia News», ktorý bol napísaný 4. júna 2007, deň po násilnej smrti duchovného otca Ragheeda a doplnený 21. apríla 2015.

Zavraždili ho v nedeľu Zoslania Ducha Svätého po skončení svätej omše, ktorú celebroval v jeho farskom Kostole Ducha Svätého v Mosule. Zavraždili duchovného otca Ragheeda Ganniho, chaldejského katolíckeho kňaza. Spolu s ním boli zavraždení i traja subdiakoni, ktorí ho doprevádzali, Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho a Gassan Isam Bidawed. Útočníci zahnali manželku posledného menovaného a všetkých štyroch chladnokrvne zastrelili. Potom nastražili okolo ich mŕtvych tiel nálože trhaviny, aby sa k nim nemohol nikto priblížiť. Mosulská polícia dokázala zneškodniť tieto nálože iba neskoro popoludní a dôstojne odniesť mŕtve telá preč. Chaldejská cirkev ich ihneď oplakávala ako mučeníkov. Svätý Otec Benedikt XVI. sa modlil z Ríma.
 
Otec Ragheed bol jedným z najviditeľnejších a najodvážnejších svedkov kresťanského života v krajine najväčších mučiteľov. Narodil sa v Karamleši 20. januára 1972, teda pred 35 rokmi (pozn. počítajúc vek v roku 2007, keď bol umučený). V roku 1993 zavŕšil štúdium inžinierstva získaním titulu na miestnej univerzite. V rokoch 1996 až 2003 študoval teológiu na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme, kde získal licenciát z ekumenickej teológie. Okrem arabčiny hovoril plynule taliansky, francúzsky a anglicky. Bol dopisovateľom medzinárodnej agentúry Pápežského inštitútu zahraničných misií «Asia News». 27. augusta 2019 bola uzavretá diecézna fáza jeho blahorečenia, ktorá je spojená s ostatnými tromi, spolu s ním zavraždenými subdiakonmi.
 
„Kresťania v Iraku nemôžu žiť bez nedele, bez Eucharistie.“ Takto rozprával otec Ragheed o nádeji svojej komunity, ktorá deň čo deň mohla vidieť smrť z očí do očí. Tú istú smrť, ktorej včera popoludní čelil aj on sám (pozn. 3. júna 2007), keď sa vracal zo svätej omše.
 
Po tom, ako nasýtil svojich veriacich Telom a Krvou Ježiša Krista, daroval aj vlastnú krv, svoj život za jednotu Iraku a za budúcnosť svojej Cirkvi. S plným vedomím si tento mladý kňaz vybral možnosť zostať po boku svojich veriacich vo farnosti zasvätenej Duchu Svätému v Mosule, ktorý bol považovaný za najnebezpečnejšie mesto Iraku po Bagdade. Jeho motív je jednoduchý. Bez neho, bez pastiera by sa stádo rozpŕchlo. Uprostred barbarstva zo strany osôb kamikadze a bômb aspoň jedna vec bola istá a dodávala silu vzdorovať: „Kristus“ - hovorieval Ragheed - „svojou bezhraničnou láskou poráža zlo, drží nás zjednotených a cez Eucharistiu nám opätovne daruje život, ktorý nám teroristi chcú zobrať“. Zomrel včera (pozn. 3. júna 2007), zmasakrovaný slepou nenávisťou. Zabitý pri návrate z kostola, kde sa ale ľudia schádzali ako mohli, i keď neustále v menšom počte, stále zúfalejší a ustráchanejší.
 
„Mladí“ - rozprával Ragheed pred niekoľkými dňami - „organizujú dozor po viacerých atentátoch, ktoré farnosť prežila, po únosoch a nepretržitých vyhrážkach duchovným osobám. Kňazi slávia svätú omšu v zrúcaninách, ktoré vznikli vďaka bombám. Ustarostené matky vidia svoje deti, ktoré i napriek tomu, že čelia nebezpečenstvám, nadšene idú na vyučovanie Náboženskej výchovy. Seniori zverujú Bohu svoje rodiny utekajúce z Iraku - krajiny, ktorú však nechcú opustiť. Sú zdravo zrastení so svojimi domovmi, ktoré v pote tváre budovali mnoho rokov. Nemožné opustiť ich.“ Ragheed bol ako oni, ako silný otec, ktorý chce chrániť svoje deti. „Nezúfať je našou povinnosťou. Boh vypočuje naše prosby za pokoj v Iraku.“
 
V roku 2003 sa po skončení štúdií v Ríme rozhodol vrátiť do svojej krajiny, „pretože tam je moje miesto“. Vrátil sa i preto, aby sa podieľal na opätovnom rekonštruovaní svojej vlasti, na znovuvybudovaní «slobodnej spoločnosti». O Iraku rozprával naplnený nádejou, s príjemným úsmevom na svojej tvári: „Padol Saddam, zvolili sme si novú vládu, hlasovali sme o Ústave!“ Organizoval teologické kurzy pre laikov v Mosule, pracoval s mladými, utešoval trpiace rodiny. V tomto poslednom mesiaci sa snažil zariadiť, aby bolo jedno dieťa s ťažkým postihnutím zraku prevezené do Ríma, kde by mu mohla byť poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť.
 
Svojím životom dosvedčil, že viera sa dá žiť s nadšením. Od roku 2004 bol cieľom opakovaných vyhrážok a atentátov, videl trpieť svojich príbuzných a zmiznúť priateľov, napriek tomu pokračoval pripomínať až do konca, že i táto bolesť, toto krviprelievanie, táto anarchia násilia mali zmysel a bolo to všetko treba obetovať. Po útoku na svoju farnosť, ku ktorému prišlo uplynulú Kvetnú nedeľu 1. apríla, hovorieval: „Cítili sme sa pripodobnení Ježišovi pri vstupe do Jeruzalema, vediac, že následkom jeho lásky k ľuďom bude kríž. Tak i my, počas toho ako projektily prestreľovali okná kostola, ponúkli sme toto naše utrpenie Ježišovi ako znamenie lásky.“
 
Ešte pred pár týždňami rozprával: „Každý deň očakávame rozhodujúci útok, ale neprestaneme sláviť svätú omšu. Budeme to robiť aj pod zemou, kde sme vo väčšom bezpečí. K tomuto rozhodnutiu ma povzbudila sila mojich farníkov. Ide o vojnu, skutočnú vojnu, ale dúfame, že tento kríž dokážeme niesť za pomoci Božej milosti až do konca“.
 
Uprostred každodenných ťažkostí sám žasol nad tým, že takto dokáže do hĺbky pochopiť „veľkú cenu nedele, dňa stretnutia so zmŕtvychvstalým Ježišom, dňa jednoty a lásky medzi nami, podpory a pomoci“. Potom sa zvýšil počet nastražených autobômb, únosy kňazov v Bagdade a Mosule sa opakovali častejšie, suniti začali pýtať daň od kresťanov, ktorí chceli zostať vo svojich domoch. Trestom bolo ich skonfiškovanie milicionármi. Často chýba elektrina, voda, telefonické spojenie je ťažké. Ragheed začína byť unavený, jeho nadšenie je oslabené. Až tak, že vo svojom poslednom e-maile, napísanom 28. mája agentúre «Asia News», pripustí: „Sme tesne pred zrútením“. A rozpráva o poslednej bombe, ktorá padla na Kostol Ducha Svätého 27. mája, práve po skončení svätej omše v deň Turíc. Ďalej spomína «vojnu» vypuknutú pred týždňom, so 7 nastraženými autobombami a 10 náložami trhaviny uloženými počas pár hodín, o trojdňovom zákaze vychádzania, ktorý „nás držal uväznených v našich domoch“ bez možnosti slávenia sviatku Nanebovstúpenia Pána, 20.mája.
 
Pýtal sa, ako cestou sa vydala jeho krajina. „Aké miesto môže byť pridelené kresťanom v takomto rozpoltenom a konfesionálnom Iraku? Nemáme podporu, za našu vec sa nebije žiadna skupina, zostali sme sami v tejto pohrome. Irak je už rozdelený a nebude nikdy viac tou istou krajinou. Aká je budúcnosť našej Cirkvi?“
 
Ale potom na potvrdenie sily svojej viery, skúšanej, ale scelenej, povedal: „Môžem sa mýliť, ale jedna vec, jedna jediná vec je, že mám istotu, ktorá je skutočná, vždy: že Duch Svätý bude i naďalej viesť niektoré osoby, aby pracovali pre dobro ľudstva, v tomto svete preplnenom zlom“.
 
Drahý Ragheed, so srdcom ktoré kričí od bolesti, nám zanechávaš túto tvoju nádej a istotu. Tým, že zasiahli teba, chceli zničiť nádej všetkých kresťanov v Iraku. Naopak, tvojou mučeníckou smrťou živíš a daruješ nový život tvojej komunite, Cirkvi v Iraku a tej všeobecnej. Vďaka, Ragheed!
 
Zdroj: santiebeati.it
 
Uplynulo takmer štrnásť rokov od mučeníckej smrti duchovného otca Ragheeda

Náhrobný kameň na mieste odpočinku kňaza Ragheeda Ganniho, ktorý zničil ISIS počas okupácie Ninivskej pláne. (Fotografie: facebook.com/ chaldeanwiki.org/ asianews.it/ es.aleteia.org)

SPRÁVY

 

NOVINKY