Úmrtie: Zomrel kňaz Róbert Ondrík (AKTUALIZOVANÉ)

TRNAVA 16. mája 2020 - V piatok 15. mája zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy Róbert Ondrík. Zomrel vo veku 47 rokov a v 20. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v pondelok 25. mája 2020 predpoludním na pohrebnej svätej omši o 10:00 h vo farskom Kostole Premenenia Pána v Trnovci nad Váhom, po ktorej budú popoludní o 15:00 h nasledovať pohrebné obrady na Cintoríne Kamenná cesta v Trnave.

Róbert Ondrík sa narodil 15. apríla 1973 v Bratislave. Po ukončení formácie a štúdia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského bol 18. júna 2000 v Bratislave vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk bratislavsko-trnavského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Sokola.
 
Po vysviacke nastúpil na prvé kaplánske miesto do Želiezoviec (2000-2002). Potom v roku 2002 pokračoval krátko ako kaplán v Štúrove. V tom istom roku 2002 bol ustanovený za farského administrátora v Kukučínove. V rokoch 2003-2012 pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Čifáre, ktorá po reorganizácii diecéz latinského obradu v roku 2008 pripadla do Nitrianskej diecézy. V roku 2012 bol inkardinovaný do Trnavskej arcidiecézy a menovaný za farára farnosti Jaslovské Bohunice. Od roku 2014 pokračoval ako farár farnosti Bzince pod Javorinou. V roku 2017 sa stal farským administrátorom vo farnosti Trnovec nad Váhom, odkiaľ „excurrendo“ spravoval aj farnosť Selice v Šalianskom dekanáte. V Trnovci nad Váhom pôsobil až do svojej náhlej smrti v piatok 15. mája 2020.
 
 
(Správa bola aktualizovaná 18. mája 2020 o 18:00 h)
-to abu-
 
Úmrtie: Zomrel kňaz Róbert Ondrík (AKTUALIZOVANÉ)

Na ilustračnej snímke vdp. Róbert Ondrík v roku 2019 požehnáva neskorobarokovú sochu sv. Jána Nepomuckého na miestnom cintoríne v Trnovci nad Váhom. (Zdroj foto: trnovecnadvahom.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY