Úmrtie: Zomrel kňaz Pavol Repko, výpomocný duchovný v Piešťanoch (AKTUALIZOVANÉ)

PIEŠŤANY 8. augusta 2021 - V sobotu 7. augusta vo večerných hodinách, zaopatrený svätými sviatosťami, zomrel po krátkej ťažkej chorobe v Nemocnici Alexandra Wintera Piešťany kňaz Trnavskej arcidiecézy, vdp. JCLic. Pavol Repko. Zomrel vo veku 67 rokov a v 36. roku kňazstva. Zádušná svätá omša bude vo štvrtok 12. augusta 2021 o 18:00 h vo farskom Kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. So zosnulým kňazom sa rozlúčime počas pohrebnej svätej omše a obradov v Kostole sv. Michala Archanjela v Dulovej Vsi pri Prešove v piatok 13. augusta 2021 o 13:00 h.

Vdp. Pavol Repko sa narodil 29. júla 1954 v Dulovej Vsi, v okrese Prešov. Po ukončení formácie a štúdia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 15. júna 1986 v Prešove vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk preosvieteného vladyku Slavomíra Miklovša, gréckokatolíckeho križevského biskupa z Juhoslávie (dnes Chorvátsko).
 
Po vysviacke nastúpil na kaplánske miesto do Michaloviec (1986-1988). V rokoch 1988-1994 pôsobil ako správca farnosti Porostov. Neskôr pôsobil ako farár v Brezničke (1994-1996) a Košiciach - Podhradovej (1996-1997). V roku 1997 bol menovaný do úradu biskupského vikára v Košiciach a Prešove, v ktorom zotrval do roku 2003, kedy bol inkardinovaný do Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Následne sa stal kaplánom v Preseľanoch (2003). V rokoch 2003-2009 pôsobil ako farský administrátor v Modrom Kameni.
 
Pri svojom pastoračnom zaradení pôsobil od roku 2006 až do súčasnosti aj ako obhajca zväzku Arcidiecézneho tribunálu v Trnave.
 
Po reorganizácii rímskokatolíckych diecéz na Slovensku v roku 2008 zostal ešte krátko pôsobiť v Modrom Kameni, ale už na území Banskobystrickej diecézy. V roku 2009 bol inkardinovaný do Trnavskej arcidiecézy a bol ustanovený za farského administrátora farnosti Nová Ves nad Váhom (2009-2012). Neskôr pôsobil ako farár v Bzinciach pod Javorinou (2012-2013). V rokoch 2013-2016 pôsobil ako výpomocný duchovný v Cíferi. Od roku 2016 pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Piešťany - sv. Cyrila a Metoda, kde jeho pastoračnú činnosť prerušila smrť po krátkej ťažkej chorobe v sobotu 7. augusta 2021 v Nemocnici Alexandra Wintera Piešťany.
 
 
(Správa bola aktualizovaná 9. augusta 2021 o 14:30 h)
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Úmrtie: Zomrel kňaz Pavol Repko, výpomocný duchovný v Piešťanoch (AKTUALIZOVANÉ)

Výpomocný duchovný vo Farnosti svätých Cyrila a Metoda v Piešťanoch vdp. Pavol Repko zomrel vo veku 67 rokov a v 36. roku kňazstva. (Foto: facebook.com)

SPRÁVY

 

NOVINKY