Úmrtie: Zomrel kňaz Mons. Miloslav Mrva (AKTUALIZOVANÉ)

TRNAVA 10. januára 2021 - Dnes v skorých ranných hodinách, zaopatrený svätými sviatosťami, sa vrátil do domu Otca kňaz Trnavskej arcidiecézy Mons. Miloslav Mrva. Zomrel vo veku 84 rokov a v 52. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia jeho najbližší v sobotu 16. januára 2021 o 10:00 h pri pohrebných obradoch na cintoríne vo Varovom Šúre (časť obce Šúrovce).

Mons. Miloslav Mrva sa narodil 18. decembra 1936 vo Varovom Šúre (v súčasnosti Šúrovce) v okrese Trnava. Po ukončení formácie a štúdia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte bol 22. júna 1969 v Bratislave vysvätený za kňaza.
 
Po vysviacke nastúpil na prvé kaplánske miesto do farnosti Šurany (1969-1970). Potom pokračoval ako kaplán v Piešťanoch (1970-1971), Leviciach (1971), Vrbovom (1971-1973) a v Hlohovci (1973-1974). V roku 1974 bol ustanovený za farského administrátora v Dolných Orešanoch. V rokoch 1977-1994 pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Smolenice. V rokoch 1989-1994 bol dekanom dekanátu Trnava B (v súčasnosti dekanát Smolenice). V rokoch 1994-2000 pôsobil ako špirituál Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 2000 sa stal farárom v Horných Orešanoch, kde pôsobil do roku 2009, kedy odišiel do dôchodku.
 
Za honorárneho dekana bol menovaný 1. júla 2010 trnavským arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom CSsR. Svätý Otec František ho 7. januára 2017 menoval za kaplána Jeho Svätosti. Menovací dekrét za pápežského kaplána mu slávnostne odovzdal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch 22. februára 2017. Počas dôchodkového obdobia pôsobil ešte ako výpomocný duchovný vo farnosti Hlohovec. Na odpočinku žil v Šúrovciach, Hlohovci a nakoniec v Dome dôchodcov a sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre, kde v nedeľu 10. januára 2021 v skorých ranných hodinách odovzdal svoju dušu Pánovi.
 
 
(Správa bola aktualizovaná 12. januára 2021 o 13:00 h)
 
-to abu-
 
Úmrtie: Zomrel kňaz Mons. Miloslav Mrva (AKTUALIZOVANÉ)

Na snímke vsdp. Mons. Miloslav Mrva počas oslavy životného jubilea 80 rokov v Smoleniciach, kde mu bolo udelené čestné občianstvo obce. (Foto: www.horneoresany.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY