Úmrtie: Pápežský prelát Mons. Ladislav Čeri sa vrátil do domu Otca

CÍFER 9. júla 2018 - Dnes v nočných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza Mons. Ladislava Čeriho, pápežského preláta. Zomrel v 93. roku života a v 50. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v stredu 11. júla 2018. Predpoludním na zádušnej svätej omši o 10:00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave a popoludní na pohrebnej svätej omši o 16:00 h v Kostole sv. Alžbety v Komjaticiach pri Šuranoch, po ktorej budú nasledovať pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

Mons. Ladislav Čeri sa narodil 18. októbra 1925 v Komjaticiach. Po maturite na Osemročnom gymnáziu v Šuranoch v roku 1946 sa prihlásil na formáciu a štúdium do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po štyroch rokoch formácie a štúdia narukoval na základnú vojenskú službu v útvare PTP. Od roku 1954 do roku 1958 pracoval ako robotník v Stavoindustrii Bratislava, v Archeologickom výskume v Nitre a v knižnici Rektorátu VŠP v Nitre. V rokoch 1958 - 1960 bol za svoje náboženské presvedčenie uväznený v Nitre a v českom meste Příbram. Po prepustení z väzenia mu bolo umožnené pokračovať v kňazskej formácii a štúdiu teológie. Za kňaza bol vysvätený v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave 25. augusta 1968. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Mons. Ambróza Lazíka, trnavského apoštolského administrátora.
 
Po vysviacke musel celý mesiac čakať na štátny súhlas od vtedajších predstaviteľov totalitného režimu, aby mohol začať svoju kňazskú činnosť. Po nástupe do pastorácie pôsobil od roku 1968 ako kaplán v Leviciach. O rok neskôr sa stal kaplánom v Kolárove. V rokoch 1970 - 1973 pôsobil ako kaplán vo farnosti Bratislava - sv. Martina. V roku 1973 nastúpil na Biskupský úrad (neskôr Arcibiskupský úrad) v Trnave, kde pôsobil ako ceremoniár až do roku 1983, kedy sa stal archivárom. V tejto funkcii zotrval až do roku 1990, kedy ho trnavský arcibiskup - metropolita Slovenska Mons. Ján Sokol menoval za riaditeľa Arcibiskupského úradu. Funkciu riaditeľa vykonával dlhých 19 rokov až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009. Od roku 2009 až do svojej smrti žil na odpočinku v Dome pokojnej staroby v Cíferi, zároveň pôsobil ako duchovný správca tejto inštitúcie a nakoniec ako výpomocný duchovný.
 
 
(Správa bola aktualizovaná 9. júla 2018 o 15:00 h)
 
-to abu-
 
Úmrtie: Pápežský prelát Mons. Ladislav Čeri sa vrátil do domu Otca

Na fotografii pápežský prelát Mons. Ladislav Čeri ako 90-ročný. (Foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY