Úmrtie: Mons. Silvester Oravec odovzdal dušu Stvoriteľovi

GALANTA 12. marca 2018 - Dnes vo večerných hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza, pápežského kaplána Mons. Silvestra Oravca. Zomrel vo veku 92 rokov a v 51. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v pondelok 19. marca o 11.00 h pri svätej omši vo farskom Kostole sv. Štefana Kráľa v Galante a pri pohrebných obradoch o 12.30 h na cintoríne v Gáni, kde bude pochovaný.

Silvester Oravec sa narodil 1. januára 1926 v Gáni pri Galante. Základnú školu absolvoval v Gáni, potom študoval na Gymnáziu v Trnave. Po maturite sa prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, kde študoval v rokoch 1948 - 1950. Z dôvodu čistiek na vysokých školách nemohol pokračovať v štúdiu a spolu s ďalšími asi 600 študentmi sa ocitol na nútených prácach ako „PTP - pomocný technický prápor“ v Libave na Morave - v jednom z piatich pracovných táborov. Zo zdravotných dôvodov bol prepustený, ale ako bývalý PTP-pák musel pracovať tam, kam ho úrady poslali. Najprv pracoval v Jednotnom roľníckom družstve, potom v Okresnom priemyselnom kombináte v zámočníctve ako pomocný robotník tri roky. Neskôr bol premiestnený na administratívne práce. Tu mal pocit, že nie je využitý a preto bol na vlastnú žiadosť preložený a v obore geodézie spočiatku vykonával pomocné meračské práce. Po absolvovaní kurzu sa stal vedúcim poľnej kancelárie, kde pracoval sedem rokov - do roku 1963.
 
V tom istom roku bol opäť prijatý do kňazského seminára. Po formácii a štúdiu v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal v Bratislave 4. júna 1967.
 
Po nástupe do pastorácie pôsobil v rokoch 1967 - 1969 ako kaplán v Dunajskej Strede a v rokoch 1969 - 1971 ako kaplán v Galante. V roku 1971 sa stal farským administrátorom farnosti Dlhá nad Váhom, kde pôsobil do roku 1974, kedy bol ustanovený za farského administrátora farnosti Sládkovičovo. V roku 1980 sa stal farským administrátorom v Jelke. Tu bol v roku 1999 menovaný za farára. 10. mája 2006 ho Svätý Otec Benedikt XVI. menoval za pápežského kaplána. V Jelke pôsobil dlhých 29 rokov až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009. Odvtedy žil na odpočinku v domove dôchodcov Patria v Galante. Zároveň tam pôsobil ako výpomocný duchovný až do svojej smrti.
 
 
(Správa bola aktualizovaná 13. marca 2018 o 12:30 h.)
 
-to abu-
 
Úmrtie: Mons. Silvester Oravec odovzdal dušu Stvoriteľovi

Na ilustračnom foto Mons. Silvester Oravec slávi svätú omšu pri príležitosti 50. výročia kňazstva. (Zdroj foto: www.patriaddgalanta.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY