Úmrtie: Kňaz Anton Hrebík sa vrátil do domu Otca

TRENČÍN 24. novembra 2017 - Dnes v popoludňajších hodinách si Pán života a smrti povolal do Večnosti svojho služobníka - kňaza Antona Hrebíka. Zomrel v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne vo veku 77 rokov a v 55. roku kňazstva. So zosnulým kňazom sa rozlúčia v sobotu 2. decembra o 10.30 h pri svätej omši vo filiálnom Kostole sv. Martina v Kľačanoch a pri pohrebných obradoch na miestnom cintoríne, kde bude pochovaný.

Anton Hrebík sa narodil 29. októbra 1940 v Kľačanoch pri Hlohovci. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Hlohovci nastúpil v roku 1958 na formáciu do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a štúdium na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 23. júna 1963. Kňazskú vysviacku prijal z rúk trnavského apoštolského administrátora biskupa Mons. Ambróza Lazíka.
 
Po nástupe do pastorácie pôsobil ako kaplán v Bobrovci, následne v Levoči. V roku 1964 nastúpil na základnú vojenskú službu. Po jej skončení bol v rokoch 1966 - 1969 kaplánom v Ružomberku, potom pôsobil do roku 1970 ako kaplán v Liptovských Kľačanoch. V ďalších rokoch bol kaplánom v Spišskom Podhradí, Hronskom Beňadiku, Hlohovci a Cíferi. V roku 1974 bol ustanovený za farského administrátora farnosti Chropov, kde pôsobil do roku 1990. V rokoch 1990 - 2005 bol farským administrátorom farnosti Dojč. Nakoniec pôsobil v rokoch 2005 - 2010 ako farár farnosti Hájske pri Seredi. V roku 2010 ho trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák CSsR menoval za honorárneho dekana Trnavskej arcidiecézy. V roku 2012 odišiel do dôchodku a žil v Trenčianskych Tepliciach. Svoju životnú púť ukončil v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.
 
 
(Správa bola aktualizovaná 24. novembra 2017 o 21:00 h.)
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Úmrtie: Kňaz Anton Hrebík sa vrátil do domu Otca

Ilustračné foto - archív ABÚ.

SPRÁVY

 

NOVINKY