U jezuitov v Trnave slávili Večer milosrdenstva

TRNAVA 8. novembra 2018 - V pondelok 5. novembra sa v trnavskom jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice spojili Trnavské chvály s Večerom milosrdenstva Fóra života, počas ktorého približne 300 ľudí chválilo Pána za dar života a prosilo o požehnanie.

Večer uvádzal Marek Novotný. Kapela F6 v spojení s Braňom Letkom viedla chvály a jej členovia svedčili o záchrane dieťaťa pred narodením jedného z ich členov. Oto Gróf mal príhovor na tému Žiť život teraz.
 
Kňaz Mário Bosý predniesol modlitbu vďaky za dar života, prosby za uzdravenie žien po spontánnom potrate, prosby za odpustenie hriechov proti životu a zveril našu krajinu v oblasti ochrany života a rodiny pod ochranu Panny Márie. Následne prechádzal so živým Kristom v Sviatosti oltárnej stredom chrámu a požehnával prítomných, aby mali silu spolupracovať každý vo svojej životnej situácii na tvorení kultúry života.
 
Pri záverečnej piesni „Nech Ťa žehná Pán“ si všetci prítomní zažali sviečky za nenarodené deti. Počas celého podujatia bol k dispozícii na rozhovor a vyslúženie sviatosti zmierenia páter Jozef Amrich SJ. Fórum života s vďakou prijalo skutočnosť, že mu lídri z Trnavských chvál dali možnosť pripojiť sa k pravidelným každomesačným chválam.
 
TO ABU informovala Katarína Michalčíková
 
U jezuitov v Trnave slávili Večer milosrdenstva

V trnavskom jezuitskom kostole spojili Trnavské chvály s Večerom milosrdenstva Fóra života v pondelok 5. novembra 2018. (Foto: autorka)

SPRÁVY

 

NOVINKY