Trojkráľová koleda na Arcibiskupskom úrade

V pondelok 7. januára dopoludnia požehnal počas trojkráľovej koledy trnavský apoštolský administrátor "sede vacante" Mons. Ján Orosch jednotlivé kancelárie a ďalšie priestory Arcibiskupského úradu. Počas požehnávania zneli chodbami arcibiskupského paláca mnohé krásne vianočné koledy v podaní školských sestier de Notre Dame a členov kúrie.

Trojkráľová koleda začala svätou omšou pre všetkých zamestnancov v Kaplnke sv. Kríža, ktorú celebroval trnavský apoštolský administrátor Ján Orosch.
 
Po svätej omši prechádzal biskup Orosch všetkými kanceláriami Arcibiskupského úradu a požehnával ich s vyjadrením prosby, aby v týchto priestoroch vždy vládol Duch Boží pri spravovaní časných vecí a bratská láska medzi zamestnancami počas celého, už začatého, nového roka 2013.
 
Pre každého zamestnanca mal otec biskup milé slovo, v ktorom poďakoval za prácu pre túto cirkevnú inštitúciu. Nezabudol však i povzbudiť k vytrvalosti a zodpovednosti do ďalších dní práce, ktorú však musí sprevádzať i vytrvalá modlitba a sviatostný život.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trojkráľová koleda na Arcibiskupskom úrade

Požehnanie priestorov vrátnice, v ktorých pracuje informátor Arcibiskupského úradu.

NOVINKY