Trojkráľová koleda ani tento rok neobišla arcibiskupský úrad

TRNAVA 11. januára 2019 - Dnes ráno celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch svätú omšu v arcibiskupskej Kaplnke povýšenia Svätého kríža, ktorou sa v priestoroch niekdajšieho šľachtického konviktu začala už tradičná trojkráľová koleda.

Spolu s trnavským arcibiskupom svätú omšu koncelebrovali dvaja kňazi arcibiskupskej kúrie. Asistenciu pri svätej omši a počas požehnania kancelárií a príbytkov zabezpečili študenti Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha a Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury. Na svätej omši boli prítomné rehoľné sestry pôsobiace na Trnavskom arcibiskupskom úrade, ako i všetci zamestnanci tohto ústredia Cirkvi.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch po úvodnom slove na začiatku svätej omše požehnal vodu, soľ, kriedu a tymián. V homílii prítomným vysvetlil i význam kapitálok, ktoré sa píšu nad dvere počas požehnania kancelárii a príbytkov. Spomenul dve tradície. Niektorí kňazi nad dvere značia kapitálky 20 - G + M + B - 19, teda spolu s rokom trojkráľového požehnania domu sú to začiatočné písmena mien troch kráľov alebo učencov Gašpara, Melichara a Baltazára. Druhou tradíciou, dnes už častejšie používanou, je písomný záznam 20 - C + M + B - 19, čo znamená začiatočné písmená latinskej vety „Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom“. Prvá tradícia je uvedená i v rubrikách knihy Požehnania, ktorá sa pri udelení svätenín používa.
 
Po skončení svätej omše v kaplnke, za spevu vianočných piesní, trnavský ordinár spolu s asistenciou prechádzal všetkými kanceláriami Arcibiskupského úradu a požehnával ich. V jednotlivých kanceláriách na požehnanie čakali tí zamestnanci, ktorí na tom mieste pracujú. Počas trojkráľovej koledy si kňazi a zamestnanci Trnavskej arcibiskupskej kúrie našli i niekoľko minút času na malé agapé v priestoroch salóna, kde trnavský arcibiskup zvyčajne prijíma ľudí na audienciu. Tu zotrvali v krátkom zdieľaní sa v osobných rozhovoroch.
Trojkráľová koleda ani tento rok neobišla arcibiskupský úrad

Po skončení svätej omše v kaplnke, za spevu vianočných piesní, trnavský ordinár spolu s asistenciou prechádzal všetkými kanceláriami Trnavského arcibiskupského úradu a požehnával ich. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY