Trojdnie k Nepoškvrnenej Panne Márii v Trnave na Tulipáne

TRNAVA 9. decembra 2022 - V dňoch od 6. do 8. decembra prežívala pavlínska farnosť v Trnave na Tulipáne trojdnie k Nepoškvrnenej Panne Márii. Pavlíni si na toto obdobie pripravili špeciálny program, ktorý sa uskutočnil vo farskom Kostole Božského Srdca Ježišovho v Trnave na Tulipáne. V samotný deň slávnosti bol pripravený program aj v pavlínskom Kostole sv. Jozefa.

V prvý deň sa veriaci zhromaždili už o 17.00 h na modlitbe svätého ruženca. O pol hodinu neskôr sa začala pobožnosť, charakteristická pre pavlínsky rád - jasnohorská pobožnosť. Je to mariánska pobožnosť, ktorá často odznieva vo vigíliu mariánskych slávností v Kaplnke milostivého obrazu Panny Márie Jasnohorskej v Čenstochovej. Vyvrcholením tohto dňa bola svätá omša, ktorej predsedal páter Gregor Wach, OSPPE, kaplán pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne.
 
Druhý deň sa rovnako ako predošlý začal modlitbou svätého ruženca. Po nej nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po tejto modlitbe sa začala svätá omša, ktorá už bola slávená z vigílie slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
 
Slávenie sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie otvorila svätá omša v pavlínskom Kostole sv. Jozefa. Svätej omši predsedal páter Gregor Wach, OSPPE, kaplán vo farnosti Trnava - Tulipán. Spolu s ním koncelebroval páter Gregor Oskwarek, OSPPE,  kaplán tejto farnosti. Po svätej omši kňazi spolu s veriacimi odspievali Akatist k Presvätej Bohorodičke.
 
Vo farskom kostole v Trnave na Tulipáne sa slávenie začalo modlitbou svätého ruženca o 17.00 h. Nasledovali slávnostné spievané vešpery. Zakončením celého trojdnia bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal páter Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave a zároveň farár pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne.
 
TO ABU informoval Gregor Oskwarek, OSPPE
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trojdnie k Nepoškvrnenej Panne Márii v Trnave na Tulipáne

Zakončením celého trojdnia bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal páter Wieslaw Zajac, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity v Trnave a zároveň farár pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne. (Foto: Gregor Oskwarek, OSPPE)

NOVINKY