Trnavský arcibiskup zavítal na blahorečenie kňaza Brennera

MAĎARSKO/TRNAVA 5. mája 2018 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa v utorok 1. mája, spolu s biskupskými vikármi kanonikom Róbertom Kissom a kanonikom Ladislavom Tóthom, zúčastnil na blahorečení kňaza Jána Brennera v maďarskom Szombathelyi.

Nový blahoslavený má aj slovenské korene, pretože jeho matka pochádzala z Bánoviec nad Bebravou. Bol brutálne zavraždený 32 bodnými ranami pod tyraniou komunistického režimu v noci zo 14. na 15. decembra 1957, keď ho vylákali, aby zaopatril chorého. Pochádzal z viacčlennej rodiny. Aj jeho traja súrodenci sa stali kňazmi. Slávnosti za prítomnosti asi 20 000 veriacich a stoviek kňazov predsedal prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Trnavský arcibiskup Ján Orosch pri tejto vzácnej príležitosti poďakoval všemohúcemu Bohu za biskupskú službu, keďže si 2. mája pripomenul 14. výročie svojej biskupskej konsekrácie.
 
„V jeho životopise (pozn. red.: kňaza Jána Brennera) je prorocký znak. Keď bol dieťa, malý Ján hral v jednom školskom divadle postavu sv. Tarzícia, mučeníka, ktorý bol v 3. storočí zabitý počas rímskeho prenasledovania kresťanov, keď niesol chorému Eucharistiu. Mučeníctvo pátra Jána pripomína práve tento moment. V noci 14. decembra 1957 mu zavolal mladík, ktorý bol v minulosti jeho miništrantom a poprosil ho, aby vyslúžil sviatosť pomazania chorých zomierajúcemu ujovi. Mladý kňaz sa vydal na cestu  s Najsvätejšou sviatosťou v burze na hrudi. Ale bola to pasca. V tú chladnú noc si nenávisť proti viere našla ďalšiu obeť. Kňaz Ján podstúpil násilný a smrtiaci útok. Zasadili mu vyše 30 bodnutí dýkou. Našli ho na svitaní 15. decembra 1957 na okraji dediny Zsida s ľavou rukou na hrudi chrániacou burzu s Najsvätejšou sviatosťou, ako mučeník Tarzícius. Jeho vrahovia neboli nikdy identifikovaní a postavení pred súd.“
 
TO ABU informoval Ľubomír Urbančok
 
Trnavský arcibiskup zavítal na blahorečenie kňaza Brennera

Slávnosti blahorečenia kňaza Jána Brennera, za prítomnosti asi 20 000 veriacich a stoviek kňazov, predsedal prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. (Zdroj foto: sk.radiovaticana.va/magyarkurir.hu)

SPRÁVY

 

NOVINKY