Trnavský arcibiskup vymenoval generálneho vikára

TRNAVA 3. septembra - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch 2. septembra vymenoval za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Pavčíra.

Týmto menovaním trnavský arcibiskup Ján Orosch potvrdil v úrade generálneho vikára Jána Pavčíra, ktorý tento cirkevný úrad v uplynulom roku uprázdneného arcibiskupského stolca zastával iba delegovane.
 
Ján Pavčír sa narodil 14. augusta 1954 v Šuriankach. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 12. júna 1977.
Ako kaplán pôsobil v Zlatých Moravciach (1977) a v Cíferi (1978). Po absolvovaní základnej vojenskej služby (1978-1980) pôsobil opäť ako kaplán v Holíči (1980) a v Bratislave - Novom Meste (1981).
V roku 1982 bol menovaný za ceremoniára Arcibiskupského úradu v Trnave. V roku 1990 sa stal rektorom katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Od roku 2005 pôsobil ako farár vo Vrbovom. V roku 2009 sa vrátil na Arcibiskupský úrad do Trnavy a pôsobil ako sekretár trnavského pomocného biskupa až do roku 2012, keď bol delegovaný do úradu generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
 
2. septembra 2013 bol novým trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom vymenovaný za generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup vymenoval generálneho vikára

Generálny vikár Ján Pavčír počas slávnosti vysluhovania sviatosti birmovania v Novom Meste nad Váhom (na obrázku v strede).

SPRÁVY

 

NOVINKY