Trnavský arcibiskup vymenoval dvoch nových generálnych vikárov

TRNAVA 1. februára 2020 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch prijal ešte 31. decembra 2019 zrieknutie sa úradu generálneho vikára Mons. Jána Pavčíra, ktorý odišiel na zaslúžený odpočinok. Za nových generálnych vikárov Trnavskej arcidiecézy dnes vymenoval vsdp. Petra Šimka, riaditeľa arcibiskupského úradu a vsdp. kanonika Róberta Kissa, farára dekana v Komárne.

Vsdp. Peter Šimko má 50 rokov a v kňazskej službe je od roku 1993. Pôsobil ako kaplán v Hlohovci a vo farnosti Trnava - sv. Mikuláša, ako farský administrátor v Cíferi a farár v Horných Orešanoch a Smoleniciach, kde bol aj dekanom Smolenického dekanátu. Súčasne pôsobil ako notár, neskôr obhajca zväzku a nakoniec sudca Arcidiecézneho tribunálu Trnavskej arcidiecézy. V roku 2018 bol menovaný za riaditeľa Arcibiskupského úradu v Trnave. Je členom Kňazskej rady a Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy.
 
Vsdp. kanonik Róbert Kiss má 47 rokov a v kňazskej službe je od roku 1997. Pôsobil ako kaplán v Komjaticiach a Dunajskej Strede, kde pokračoval ako farský administrátor. Zároveň bol dekanom Dunajskostredského dekanátu. Neskôr pôsobil ako farár v Kolárove. V roku 2012 bol menovaný za biskupského vikára s pastoračným zameraním na maďarsky hovoriacich veriacich Trnavskej arcidiecézy, pričom pôsobil aj ako rektor Kostola sv. Heleny v Trnave. Od roku 2016 pôsobil popri úrade biskupského vikára ako farár dekan v Komárne. Je členom Kňazskej rady a Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy.
 
Vsdp. Peter Šimko bude ako generálny vikár pokračovať aj v úrade riaditeľa Arcibiskupského úradu v Trnave. Vsdp. kanonik Róbert Kiss bude ako generálny vikár pokračovať aj v úrade farára dekana v Komárne.
 
Trnavský arcibiskup vymenoval dvoch nových generálnych vikárov

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch oznámil menovanie nových generálnych vikárov počas svätej omše, ktorú celebroval v sobotu 1. februára 2020 s rehoľníkmi pri príležitosti Dňa zasväteného života. Generálny vikár vsdp. Róber Kiss je na fotografii vľavo a generálny vikár vsdp. Peter Šimko je na fotografii vpravo od trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY