Arcibiskup viedol v bazilike obrad odprosenia za zneuctenie

TRNAVA 8. marca 2014 - V sobotu 8. marca dopoludnia viedol trnavský arcibiskup Ján Orosch obrad odprosenia za zneuctenie v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa pred týždňom udial incident, dnes už známy na celom Slovensku. Počas neho prišlo zo strany niektorých osôb k vyjadreniu nesúhlasu s komentárom kňaza ohľadom formulácie úmyslu svätej omše poľutovaniahodným spôsobom. Prišlo k hrubému slovnému napadnutiu kňaza a dokonca k hrozbe fyzického násilia voči jeho osobe.

Slovami "s kajúcim srdcom naplneným túžbou po odpustení, s nábožnosťou a oddanosťou sa zúčastnime na tomto úkone odprosenia za zneuctenie tohto Božieho chrámu, ..., aby sme sa tak všetci premieňali na duchovný chrám a zdokonaľovali sa v láske k nebeským veciam", uviedol trnavský arcibiskup hneď v úvode svätej omše obrad odprosenia za zneuctenie baziliky spred týždňa.
 
Predtým chrámom zaznelo vyhlásenie Trnavskej arcidiecézy ohľadom incidentu, ktoré bolo pre médiá zverejnené vo štvrtok 6. marca. Nasledovala modlitba odprosenia, ktorú prítomní prežívali v duchu pokánia v čo najväčšom sústredení a tichu.
Po slovách modlitby "Všemohúci a večný Bože, zahrň svojím požehnaním tento chrám, ktorý sa stal obeťou ľudskej slabosti a úkladov zlého ducha a všetkým, ktorí ťa v ňom budú vzývať, poskytni svoju pomoc a milosť...", prešiel trnavský arcibiskup so sprievodom bazilikou, pričom žehnal priestory svätenou vodou a incenzoval kadidlom.
 
V homílii sa trnavský arcibiskup zamýšľal nad druhou bolesťou Panny Márie - útekom do Egypta. Panna Mária, spolu s Jozefom a malým Ježišom, bola napriek osobným strastiam, ktoré prežívala, požehnaním pre Egypt, kam musela emigrovať pred ukrutným kráľom Herodesom. Podobne i "v dnešnej dobe mnohí ľudia zakusujú strasti Panny Márie, s ktorými sa stretávala pri úteku do Egypta... Častejšie stretávame ľudí v našom okolí, ktorí sú domácimi alebo zahraničnými migrantmi". Je to príležitosť, aby napriek osobne prežívaným problémom boli požehnaním pre krajiny, kam ich cez zložitú situáciu poslal Boh. "Zdá sa, že v tomto Roku Sedembolestnej Panny Márie budeme na Slovensku nielen oslavovať výročie udalostí v Šaštíne, ale aj skutočne nasledovať duchovným a fyzickým utrpením našu nebeskú Sedembolestnú Matku", zakončil svoj príhovor arcibiskup Ján Orosch.
 
Mariánska svätá omša, spojená s obradom odprosenia za zneuctenie chrámu, pokračovala tradičným spôsobom. V jej závere Mons. Ján Orosch, povzbudiac prítomných i k horlivosti putovať k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, udelil všetkým prítomným arcibiskupské požehnanie.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Arcibiskup viedol v bazilike obrad odprosenia za zneuctenie

Ilustračné foto: archív ABÚ

SPRÁVY

 

NOVINKY