Trnavský arcibiskup v nedeľu vyslal koledníkov Dobrej noviny

ŠAĽA 15. decembra 2020 - Počas tretieho adventného víkendu sa už tradične na celom Slovensku konajú vysielacie sväté omše, v rámci ktorých diecézni biskupi požehnávajú a vysielajú koledníkov zvestovať Dobrú novinu veriacim do ich domácností. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa šalianski koledníci nemohli zúčastniť vysielacej svätej omše v Trnave, ako to býva zvykom. Napriek tomu 13. decembra, na tretiu adventnú nedeľu, zorganizovali svätú omšu v Šali, ktorú slávil trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Deti a mladí zo Šale sprevádzali svätú omšu svojím spevom a v závere zakoledovali trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi, ktorý ich počas svätej omše povzbudil k horlivému a úprimnému ohlasovaniu Radostnej zvesti o Pánovom narodení ako dôležitej forme evanjelizácie. Taktiež im zdôraznil dôležitosť prinášania radosti a nádeje všetkým opusteným. Vo svojom príhovore vyzdvihol krásu a potrebu návratu kresťanského pozdravu: Pochválený buď Ježiš Kristus, ktorým sa ľudia zdravili v minulosti bežne.
 
„Je pre nás poctou a radosťou, že sme mohli zastupovať na tejto vysielacej svätej omši všetkých koledníkov Trnavskej arcidiecézy. V úvode nášho koledníckeho programu nechýbal kresťanský pozdrav, z čoho mal otec arcibiskup radosť. Pripravili sme si niekoľko kolied a vinšov, ktorými zvestujeme Radostnú zvesť o Kristovom narodení a tiež ľuďom vinšujeme lásku, pokoj, radosť a zdravie do ďalšieho roka,“ povedala pre TO ABU animátorka koledníkov Dominika Bujdáková.
 
Na záver svätej omše udelil koledníkom trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnanie a tak ich vyslal koledovať a prinášať požehnanie. „Ohlasovanie Dobrej noviny považujeme za dôležitú súčasť vianočného obdobia. Máme vždy veľkú radosť, že svojím spevom a vinšami môžeme potešiť ľudí a prinášať im Božie požehnanie, ale zároveň tak aj podporovať ľudí v krajinách Afriky,“ dodala pre TO ABU Dominika Bujdáková.
 
Dobrá novina je kolednícka akcia eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, spojená so zbierkou na projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách, ktorá sa uskutočňuje už 26 rokov. Téma tohto ročníka znie: „Aj mama chodí do školy“. Aktuálny ročník je zameraný na podporu mladých matiek v Ugande a Arcidiecéznej charity v Tororo. Šalianski koledníci sa do Dobrej noviny zapájajú už dlhých 20 rokov.
 
TO ABU informovala Dominika Bujdáková
 
Trnavský arcibiskup v nedeľu vyslal koledníkov Dobrej noviny

Deti a mladí zo Šale sprevádzali svätú omšu svojím spevom a v závere zakoledovali trnavskému arcibiskupovi Mons. Jánovi Oroschovi, ktorý ich počas svätej omše povzbudil k horlivému a úprimnému ohlasovaniu Radostnej zvesti o Pánovom narodení. (Foto: Mária Bujdáková)

SPRÁVY

 

NOVINKY