Trnavský arcibiskup udelil seminaristom ministérium akolytátu

TRNAVA 15. apríla 2019 - V stredu 10. apríla zavítal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, aby udelil seminaristom vo štvrtom ročníku formácie ministérium akolytátu.

V homílii v seminárnej kaplnke spomenul príhodu zo svojich kaplánskych rokov. Keď bol raz s miništrantmi na výlete v Prahe, navštívili múzeum liturgických predmetov v Lorete. Sú tam vystavené rôzne vzácne liturgické predmety. Nachádza sa tam aj krásna monštrancia, nazývaná Diamantové slnko. Jeden z jeho chlapcov však k počudovaniu všetkých vyhlásil: „Aká úbohá je tá monštrancia, keď v nej chýba Pán Ježiš.“ Naozaj, monštrancia bez Eucharistie je ničím.
 
Preto je dôležité (podľa možnosti) každodenné prijímanie Eucharistie. S Ježišovou pomocou sa z nášho srdca stane monštrancia, v ktorej bude on prítomný a môžeme ho zaniesť medzi ľudí. Trnavský arcibiskup Ján Orosch spomenul aj úlohy akolytov v liturgii, kde slúžia ako mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania, ale aj dôležitosť návštevy chorých. Akolyta má k Eucharistii pristupovať s veľkou pokorou a horlivosťou, pretože nie on je ten, na koho sa má upriamiť pozornosť, ale Kristus.
 
TO ABU informoval Martin Surový
 
Trnavský arcibiskup udelil seminaristom ministérium akolytátu

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch udelil 10. apríla pri svätej omši v kaplnke seminára seminaristom štvrtého ročníka formácie ministérium akolytátu. (Foto: Peter Kupkovič)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »