Trnavský arcibiskup slávil v Marianke svätú omšu

MARIANKA 8. septembra - V najstaršom pútnickom mieste na Slovensku, v Marianke, v nedeľu vyvrcholila trojdňová výročná púť pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.

Po piatkovom a sobotnom slávení pokračoval v sobotu program celonočnou adoráciou zo slávnosti Narodenia Panny Márie.
Pútnici sa s hostiteľmi, bratmi Kongregácie tešiteľov z Getseman, pomodlili aj ranné chvály v Bazilike narodenia Panny Márie a zúčastnili na svätých omšiach.
 
Najdôležitejším momentom dňa bola pontifikálna svätá omša, ktorú s kňazmi Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pri Lurdskej jaskyni si jeho homíliu vypočulo takmer tritisíc pútnikov. Uvažoval v nej o kontinuite v náboženskom i rodinnom živote ako o dôležitej súčasti osobnej identity.
V závere svätej omše pútnikov povzbudil i nový farský administrátor Marianky vdp. Tomasz Prajzendanc, ktorý nadviazal na myšlienku homílie a podotkol, že od pamäti na predkov sa odvíja aj identita národa a veľkosť každého národa závisí predovšetkým od hodnôt, ktoré národ uznáva.
 
Po modlitbe ruženca, litánií a požehnaní devocionálií, ktoré sú pre veriacich predmetmi duchovnej motivácie, tohtoročnú púť v Marianke zakončil modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov vdp. Ludwik Pociask.

Na záver tohtoročnej výročnej púte si prítomní uctili relikviu svätej Faustíny Kowalskej a vypočuli slová superiora kláštora v Marianke vdp. Mareka Vadrnu, ktorý ich povzbudil k ďalším modlitbám, obzvlášť za pokoj vo svete.
 
História pútnického miesta v Marianke podľa legendy siaha až do roku 1030, kedy nábožný pustovník na tomto mieste z dreva vytesal sošku Panny Márie. Po smrti kráľa Štefana však pustovník musel utiecť, pretože boj o trón rozpútal v Uhorsku občiansku vojnu so silným náboženským podtextom, a rehoľníci sa tak ocitli v nebezpečenstve. O nájdení a opätovnom vystavení sošky hovoria ďalšie legendy; najstaršia zapísaná z nich je legenda mnícha Ferdinanda Grieskirchera z roku 1661. Podľa nej sa soška našla pri prameni s vodou, ktorá vrátila zrak slepému žobrákovi.
Marianka neskôr utrpela dekrétom Jozefa II. zo 7. februára 1786, ktorým zrušil rády a rehole kontemplatívneho zamerania, ktoré nevykonávali žiadnu sociálnu či charitatívnu činnosť. Ďalším úderom bola násilná likvidácia komunistickým režimom v roku 1950. Napriek tomu do Marianky stovky rokov putujú veriaci, aby pred soškou Panny Márie prednášali Bohu svoje prosby a načerpali z mariatálskeho prameňa. O mnohých uzdraveniach na tomto mieste svedčia desiatky ďakovných kamenných tabuliek.
 
text a foto: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup slávil v Marianke svätú omšu

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch 8. septembra 2013 počas slávnostnej svätej omše pri Lurdskej jaskyni v Marianke.

SPRÁVY

 

NOVINKY