Arcibiskup Orosch slávil omšu Pánovho zmŕtvychvstania

TRNAVA 13. apríla 2020 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch slávil tradičnú svätú omšu Pánovho zmŕtvychvstania na Veľkonočnú nedeľu, 12. apríla. Spolu s ním koncelebrovali emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol, generálny vikár vsdp. assessor Peter Šimko a kňazi arcibiskupskej kúrie. Slávnostnú svätú omšu z prázdnej katedrály prenášala v priamom prenose Slovenská televízia. Takto sa umožnilo veriacim, aby i napriek pandemickej situácii, ktorá vládne v celom svete, boli duchovne účastní na svätej omši v deň najväčšieho sviatku kresťanov.

Slávenie začali slávnostným sprievodom za spevu veľkonočnej piesne Základ Cirkvi je na skale v podaní katedrálneho organistu Mareka Cepka. „Tajomstvo dnešného sviatku má základný význam pre život každého z nás. Máme pred sebou istý cieľ života a jasný smer nášho snaženia. Práve v tomto období šírenia koronavírusu nás toto povzbudzuje, posilňuje, keď si uvedomíme, že máme pevný bod, z ktorého sa pozeráme na skutočnosť sveta a života. Dívame sa z pohľadu večnosti a zorného uhla spásy,“ povedal v úvode slávnostnej svätej omše trnavský arcibiskup Ján Orosch, čím voviedol veriacich do hlavnej myšlienky jej slávenia.
 
Liturgia slova bola zavŕšená perikopou Evanjelia podľa svätého Jána o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista a prázdnom hrobe, odspievanou ekonómom Trnavskej arcidiecézy vsdp. Jánom Vidom. V nasledujúcej homílii sa slávnostný kazateľ, arcibiskup Ján Orosch venoval téme nádeje, ktorá úzko súvisí s veľkonočnými sviatkami. Ako príklad prežívania nádeje spomenul utrpenie dvoch veľkých ruských spisovateľov, Solženicyna a Dostojevského. Spájala ich vnútorná podoba. Obaja svoje ťažkosti, keď boli odvlečení do gulagu na Sibíri, s nádejou odovzdali do rúk zmŕtvychvstalého Krista a na ňom budovali svoj život. „Je potešujúce zamyslieť sa nad tým, že každá neprávosť, každá bolesť, každé utrpenie, osočovanie, každý pľuvanec je vlastne znakom toho, že som bol vybraný Pánom na túto úlohu - byť jeho najbližším nasledovníkom,“ povedal slávnostný kazateľ a pokračoval vo vysvetľovaní, že „práve dnes, na Veľkú noc môžeme všetci v duhu prežívať čosi podobné. Kristus zvíťazil nad smrťou, porazil hriech, rozlámal okovy a spoza mreží nás vypustil na slobodu, vyjadriac sa slovami apoštola Pavla. Preto je Veľká noc sviatkom bezhraničnej nádeje. Hoci slávime tohtoročné veľkonočné sviatky akoby na samotke, oddelení od našich drahých blízkych a bez množstva bratov a sestier, s ktorými sme sa po minulé roky stretávali na tieto sviatky aj v tejto katedrále v takom veľkom množstve, predsa pociťujeme nádej, ktorá je zmyslom a fundamentom nášho kresťanstva. Vieme totiž, že ten, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, vzkriesi raz aj nás,“ dodal trnavský arcibiskup.
 
Pred slávnostným arcipastierskym požehnaním trnavský arcibiskup Ján Orosch poďakoval veriacim za množstvo veľkonočných pozdravov, ktoré napísali na Arcibiskupský úrad v Trnave. Povzbudil všetkých ľudí dobrej vôle pri televíznych obrazovkách, aby sa pokúsili prežívať celé veľkonočné obdobie sledovaním svätých omší za pomoci internetu, televízie, či rozhlasu, a takto upevňovali ich rodinné kresťanské spoločenstvá, ktoré sú malou cirkvou vo veľkej Cirkvi Ježiša Krista, katolíckej a apoštolskej. Slávnostnú svätú omšu Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania zakončili spevom pápežskej hymny a mariánskej antifóny Raduj sa nebies, Kráľovná.
 
Arcibiskup Orosch slávil omšu Pánovho zmŕtvychvstania

Slávnostnú svätú omšu z prázdnej katedrály prenášala v priamom prenose Slovenská televízia. Takto sa umožnilo veriacim, aby i napriek pandemickej situácii vo svete, boli duchovne účastní na svätej omši v deň najväčšieho sviatku kresťanov. (Foto: Lukáš Grinaj)

SPRÁVY

 

NOVINKY