Trnavský arcibiskup sa zúčastnil na pietnom podujatí Nezabudnutí susedia

TRNAVA 12. septembra 2021 - Vo štvrtok 9. septembra, v deň obetí holokaustu a rasového násilia, sa v Trnave uskutočnilo pietne podujatie s názvom Nezabudnutí susedia. Trnava sa tak pripojila k ďalším vyše šesťdesiatim mestám po celom Slovensku, v ktorých sa podujatie konalo.

Tento rok uplynulo 80 rokov od vydania Židovského kódexu, ktorý na Slovensku spustil arizačné zákony a priniesol vyčlenenie židovských spoluobčanov zo spoločnosti, ich ponižovanie a neľudské správanie voči nim, arizáciu majetkov a nakoniec deportácie do táborov smrti. Zo škôl, pracovísk a ulíc zmizli stovky ľudí, zmizli akékoľvek stopy toho, že v našom susedstve žili a pracovali židovskí právnici, lekári či majitelia obchodov, zmizli všetky stopy toho, že medzi nami žili židovské rodiny.
 
Židovská náboženská obec v spolupráci s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania, Katolíckou cirkvou na Slovensku a ďalšími kresťanskými spoločenstvami pripravila pri tejto príležitosti na 9. september, teda presne v deň vydania Židovského kódexu, pietne podujatie s názvom Nezabudnutí susedia.
 
Prvý ročník tohto podujatia na základe podkladov od národných organizátorov zorganizovali v Trnave dobrovoľníci z trnavských kresťanských spoločenstiev v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý bol partnerom podujatia. Trnava sa tak pripojila k ďalším vyše šesťdesiatim mestám po celom Slovensku, v ktorých sa v rovnakom čase rozozvučali zvony kostolov.
 
Pred budovou synagógy, v ktorej je sa nachádza Centrum súčasného umenia, sa zišli zástupcovia VÚC a mesta, riaditelia kultúrnych inštitúcii, študenti so svojimi profesormi a v neposlednom rade zástupcovia viacerých kresťanských cirkví. Na pietnom podujatí sa zúčastnil aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Prítomní boli dvaja preživší a tiež členka rodiny, ktorá pomohla zachrániť jednu z prítomných preživších.
 
Ústrednou myšlienkou podujatia Nezabudnutí susedia bola spomienka na konkrétnych ľudí, ktorým bola odňatá dôstojnosť, ich mená boli nahradené číslami, vytetovanými na predlaktí. Zaznelo 70 mien obetí holokaustu.
 
Zazneli tiež mená 20 Slovákov, ktorí boli štátom Izrael ocenení za svoju pomoc Židom titulmi Spravodliví medzi národmi a tiež 10 mien Slovákov, ktorých príbehy o pomoci Židom sú spracovávané a očakáva sa, že týmto titulom budú ocenení tiež. Prvý ročník stretnutia s názvom Nezabudnutí susedia bol dôstojnou spomienkou na obete holokaustu.
 
TO ABU informovali Anna Banášová a Martina Gaggi Hudcovičová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup sa zúčastnil na pietnom podujatí Nezabudnutí susedia

Pred budovou Synagógy, v ktorej je sa nachádza Centrum súčasného umenia, sa zišli zástupcovia VÚC a mesta, riaditelia kultúrnych inštitúcii, študenti so svojimi profesormi a v neposlednom rade zástupcovia viacerých kresťanských cirkví. (Foto: Michal Koricina)

SPRÁVY

 

NOVINKY