Trnavský arcibiskup sa zúčastnil na biskupskej vysviacke na Spiši

TRNAVA/SPIŠSKÁ KAPITULA 25. júna 2020 - Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). V stredu 24. júna ho vysvätili vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol spišský biskup Mons. Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Na biskupskej vysviacke sa zúčastnil i trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Vysviacka biskupa začala po prečítaní evanjelia spevom Veni Creator Spiritus (Príď Duchu Svätý). Hlavným svätiteľom bol biskup Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Slávnosť, na ktorej potom prečítali slovenský a latinský text buly o vymenovaní nového biskupa, pokračovala sľubom Mons. Jána Kuboša, litániovým vzývaním, aktom vkladania rúk hlavného svätiteľa a zvyšných biskupov, konsekračnou modlitbou a ďalšími časťami biskupskej konsekrácie. Nový biskup zároveň prevzal evanjeliár a biskupské insígnie - prsteň, mitru a biskupskú berlu. Po konsekrácii odviedol biskup Sečka novovysväteného biskupa k sedadlu. Po odložení berly prijal od hlavného svätiteľa a biskupov blahoželanie.

V závere slávnosti po modlitbe po prijímaní za spevu hymnu Te Deum Laudamus (Teba, Bože chválime) nový pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš spolu so spolusvätiteľmi prešli spolu katedrálou a priestorom pred katedrálou žehnajúc prítomných veriacich. V závere slávnosti prítomných pozdravil samotný biskup Kuboš. Za kňazov sa prihovoril Mons. Alojz Frankovský. Na slávnosti prečítali aj pozdrav kardinála Jozefa Tomka. V závere pridali slová vďačnosti apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnosť odvysielala v priamom prenose TV LUX a Rádio LUMEN. So spevom ju sprevádzal Chrámový zbor farnosti Nižná. Na svätej omši sa zúčastnila rodina a rodáci biskupa, rímskokatolícki a gréckokatolícki arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, kráľovohradecký biskup Ján Vokál, kňazi, seminaristi a rehoľníci a veriaci ľud. Na slávnosti sa zúčastnil aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslankyne a poslanci Národnej rady SR, primátori, viceprimátori a starostovia z viacerých obcí. Všetkých hostí privítal generálny vikár Spišskej diecézy Anton Tyrol.
 
Zdroj: tkkbs.sk (krátené)
 
Trnavský arcibiskup sa zúčastnil na biskupskej vysviacke na Spiši

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch počas biskupskej konsekrácie vkladá ruky na nového pomocného biskupa Spišskej diecézy Mons. Jána Kuboša. (Foto: Martin Magda)

SPRÁVY

 

NOVINKY