Trnavský arcibiskup sa stretol s vedúcimi laických hnutí

TRNAVA 5. decembra 2014 - V priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave sa uskutočnilo stretnutie zástupcov laických hnutí, združení a spoločenstiev s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Fóra kresťanských inštitúcií. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 33 hnutí, združení a spoločenstiev, ktoré pôsobia na území Trnavskej arcidiecézy.

Program začali svätou omšou v kaplnke Arcibiskupského úradu, ktorú celebroval predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia KBS vladyka Peter Rusnák spolu s miestnym arcibiskupom Jánom Oroschom. Trnavský arcibiskup na začiatku svätej omše privítal prítomných a zdôraznil pred nimi význam laických hnutí pre život Cirkvi. Použil pritom myšlienky z príhovoru pápeža Benedikta XVI. počas poslednej návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme.
 
Vladyka Rusnák v homílii vyzdvihol dôležitosť napojenia jednotlivých spoločenstiev na miestnu farnosť. V súvislosti so začínajúcim sa Rokom zasväteného života označil hnutia a spoločenstvá aj ako miesta nových duchovných povolaní.
 
Po svätej omši pokračovalo stretnutie otvorenou diskusiou prítomných s arcibiskupom Jánom Oroschom, pri ktorej zástupcovia hnutí v krátkosti referovali o svojej službe a činnosti. Trnavský arcibiskup tiež ochotne odpovedal a reagoval na otázky a problémy jednotlivých hnutí a navrhol viacero riešení pre lepšiu spoluprácu laikov s kňazmi vo farnostiach. Zo stretnutia vzišiel aj návrh na vytvorenie Arcidiecéznej rady pre laikov. Pracovné popoludnie zakončili prítomní spoločnou modlitbou večerných chvál.
 
informoval Michal Koricina
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup sa stretol s vedúcimi laických hnutí

Po svätej omši pokračovalo stretnutie otvorenou diskusiou prítomných s arcibiskupom Jánom Oroschom, pri ktorej zástupcovia hnutí v krátkosti referovali o svojej službe a činnosti. (foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY