Trnavský arcibiskup prijal na stretnutí dve vzácne návštevy

TRNAVA 5. februára 2020 - V práve prebiehajúcom týždni prijal v Trnave arcibiskup Mons. Ján Orosch dve vzácne návštevy. Obe pochádzajú od nášho severného suseda - z Poľska.

V pondelok 3. februára sa trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch stretol v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu s poľským veľvyslancom na Slovensku Dr. Krzysztofom Strzałkom. Témou ich spoločného rozhovoru boli vzťahy medzi Slovenskou republikou a Poľskom tak na cirkevnej, ako i na štátnej úrovni. Poľský veľvyslanec oboznámil trnavského arcibiskupa so svojím plánom spolupráce s Konferenciou biskupov Slovenska, ale i s každým slovenským biskupom jednotlivo. Ich vzájomný rozhovor sa niesol v priateľskom duchu, nakoľko pri ňom prišli na rad i spomienky na časy, keď v oboch krajinách vládla tvrdá komunistická totalitná propaganda, ktorá kresťanov veľmi spájala v odpore voči nej.
 
V utorok 4. februára navštívil trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha veľadôstojný pán profesor Dariusz Oko z krakovskej Pápežskej univerzity sv. Jána Pavla II. Je nebojácnym kňazom pomenúvajúcim problém zla, ktoré sa snaží infiltrovať aj v Cirkvi. Pri stretnutí na Arcibiskupskom úrade oboznámil trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha so svojím už vyše 10 rokov trvajúcim bojom proti sexualizácii, pedofílii a homosexuálnemu správaniu medzi klérom. Trnavského arcibiskupa oboznámil aj s problematikou islamu, ktorú dôkladne zmapoval najmä z filozofického hľadiska. Má poverenie od Konferencie biskupov Poľska hovoriť o tejto problematike v médiách. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch daroval profesorovi Dariuszovi Okovi na znak vďačnosti za jeho odvahu ikonu Trnavskej Panny Márie.
 
Trnavský arcibiskup prijal na stretnutí dve vzácne návštevy

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch s poľským veľvyslancom na Slovensku Dr. Krzysztofom Strzałkom počas krátkeho fototermínu na Arcibiskupskom úrade v Trnave. (Snímka: archív veľvyslanca PR)

SPRÁVY

 

NOVINKY