V katedrále otvorili Výstavu veľkoformátových fotografií

TRNAVA 1. júla 2019 - V sobotu 29. júna, na slávnosť sv. Petra a Pavla, sa v podvečerných hodinách konala v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná vernisáž Výstavy veľkoformátových fotografií, ktorú v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou a ďalšími partnermi pripravil spolok «Človek a viera».

V úvode vernisáže zaznela organová skladba, ktorá navodila slávnostnú atmosféru prežívaného momentu v rozsvietenom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Potom sa už k prítomným hosťom prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý nad výstavou prevzal záštitu.
 
Arcibiskup Ján Orosch sa vo svojom príhovore zamyslel nad históriou fotografie. Spomenul tiež zážitky zo svojho života, kde sa stretol s ešte klasickými fotoaparátmi. Najdojímavejším momentom bola spomienka na existenciu 8 mm filmu, na ktorý istý rehoľník natočil jeho primičnú svätú omšu cez gombíkovú dierku vlastného kabáta, keďže v časoch tvrdej normalizácie platil zákaz vyhotovovania akýchkoľvek záznamov z cirkevných slávení. V závere príhovoru obdaroval zakladateľa spolku «Človek a viera» výstižným obrazom náhrobného kríža vrasteného do stromu, ktorý svojou myšlienkou pripomína fotografom povinnosť šíriť kresťanské a etické princípy do spoločnosti, ktorá je dnes demoralizovaná mnohými fotografiami iného charakteru.
 
Následne bolo odovzdané slovo Romanovi Albrechtovi, ktorý je zakladateľom spolku «Človek a viera». Ten si pozval dopredu, pred oltár katedrály aj dvoch z prvých štyroch slovenských fotografov spolku na Slovensku. Zakladateľ Albrecht vysvetlil prítomným hosťom, že práve vďaka precíznemu prístupu k práci, znalosti liturgie a fotografickým výsledkom si dokázali vybudovať pevné miesto v cirkevných štruktúrach. Tešia sa podpore Českej biskupskej konferencie, sú fotografmi Katedrály sv. Víta v Prahe a ďalších popredných chrámoch v Čechách i na Morave. Avšak spolupracujú i s inými biskupmi v ich diecézach. Taktiež poukázal na potrebu evanjelizácie fotografiou práve dnes, keď sa fotografia zneužíva na demoralizáciu spoločnosti. Rozprával i o budúcnosti spolku na Slovensku a vyjadril nádej, že sa k prvým štyrom Slovákom čoskoro pridajú i ďalší, ktorí budú dokumentovať všetky dôležité udalosti v cirkevnom prostredí.
 
Po ďalšej krátkej organovej skladbe udelil trnavský arcibiskup Ján Orosch prítomným fotografom, ich rodinám a hosťom vernisáže požehnanie, aby boli vytrvalí a sprevádzaní Božou milosťou v ich fotografickej službe. Potom sa už prešiel okolo vystavených fotografií v katedrále a vypočul si sprievodné slovo ku každej z nich od zakladateľa spolku «Človek a viera» Romana Albrechta. Po vernisáži privítal fotografov s ich rodinami aj v priestoroch arcibiskupského úradu na malom priateľskom posedení.
 
Výstava veľkoformátových fotografií v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave potrvá do piatku 19. júla 2019. Širokej verejnosti je dostupná v čase: pondelok - piatok 10:00 - 12:30, 14:00 - 16:00; sobota 11:00 - 16:00 h. Vstup na výstavu je voľný.
 
Za Výstavou stojí fotografický spolok «Človek a viera», ktorý sa začal rodiť v roku 2011. Tento spolok má v Českej republike ku dnešnému dňu už 140 členov a ponúka 165-tisíc fotografií zadarmo, taktiež ponúka členom odborný a duchovný rast. U nás na Slovensku sme mali možnosť spoznať toto spoločenstvo prostredníctvom fotografov, ktorí fotografovali pri kňazských vysviackach či už v Bratislavskej katedrále, v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave alebo pri rôznych iných cirkevných podujatiach v posledných cca 3 rokoch. Dá sa povedať, že poslaním tohto spolo­čenstva je evanjelizácia obrazom. Viac fotografií zo sobotnej vernisáže v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave si môžete pozrieť v tejto galérii na webových stránkach spolku «Človek a viera».
 
V katedrále otvorili Výstavu veľkoformátových fotografií

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa počas vernisáže prešiel okolo vystavených fotografií v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a vypočul si sprievodné slovo ku každej z nich od zakladateľa spolku «Človek a viera» Romana Albrechta. (Foto: Martin Štecher)

SPRÁVY

 

NOVINKY