Trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal nemocničnú kaplnku v Komárne

KOMÁRNO 17. mája 2024 - Mnohí ľudia prišli so záujmom k novej nemocničnej Kaplnke Panny Márie Fatimskej v Komárne, ktorú 13. mája - v deň jej sviatku - požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Kaplnka, ktorá bude zázemím duchovnej starostlivosti o pacientov, ich príbuzných, ale aj lekárov a zdravotnícky personál nemocnice, bola postavená pri hlavnom vchode do zdravotníckeho zariadenia. Nachádza sa v budove, ktorá predtým slúžila ako archív a potom bola vďaka širokej spolupráci obetavých ľudí zrekonštruovaná. Súčasťou kaplnky je aj svätostánok s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch slávil svätú omšu, pri ktorej bol kaplnka požehnaná, v oboch jazykoch (slovenský a maďarský), používaných v Komárne. Prítomným na slávnosti pripomenul, že už uhorský kráľ sv. Štefan upozornil ľudí na význam kostolov a kaplniek. Sám dal postaviť kostol pre každých desať farností. Sv. Alžbeta, dcéra kráľa Ondreja II., keď sa blížili jej narodeniny, prosila svojho otca, aby jej nedával pozemské poklady, ale aby postavil viac Božích chrámov, kde aj chudobní môžu nájsť duchovnú silu a útechu.
 
Arcibiskupa Jána Oroscha potešilo, že nemocnica v Komárne má už svoju kaplnku, podobne ako je tomu v Nových Zámkoch, kde ju zriadili hneď, krátko po zmene režimu. Poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k výstavbe kaplnky, ako aj Kataline Ganzer, učiteľke - výtvarníčke na dôchodku, za darovanie série 14 obrazov Via lucis - Cesta svetla, ktoré zdobia steny kaplnky. Drevenú sošku Panny Márie, ktorá je hlavnou ozdobou kaplnky, v roku 2017 pri 100. výročí zjavení slávnostne priniesli veriaci na čele so svojimi kňazmi z farskej púte vo Fatime.
 
Kanonik Róbert Kiss, generálny vikár arcidiecézy a zároveň komárňanský farár dekan, ktorý sa zaslúžil vznikom tejto kaplnky o pretransformovanie sna na realitu potvrdil, že farnosť Komárno sa už dávnejšie uchádza o kúpu budovy od Nitrianskeho samosprávneho kraja a dúfa, že svoj zámer čím skôr zrealizujú.
 
Na slávnosť zavítali viacerí kňazi, lekári a zdravotníci. Vzácnymi hosťami boli aj riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška, podpredseda Nitrianskej župy Tibor Csenger, primátor mesta Komárno Béla Keszegh, viacerí poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja a poslanci Mestského zastupiteľstva v Komárne.
 
TO ABU informoval Maciej Krzysztof Wojtal
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal nemocničnú kaplnku v Komárne

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch počas požehnania priestorov novej Kaplnky Panny Márie Fatimskej. (Foto: Peter Olas)

NOVINKY