Trnavský arcibiskup odpovedal na otázky novinárov

TRNAVA 30. augusta - Nový trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch odpovedal zástupcom médií na niekoľko otázok počas krátkeho brífingu v priestoroch Arcibiskupského úradu po slávnosti prevzatia kánonického vlastnenia Trnavskej arcidiecézy, ktorá sa konala v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. Prinášame vám prepis celej tlačovej konferencie. V texte sme urobili iba minimálne úpravy, aby bol prepis čo najvernejší.

Otázka Televízie Markíza: Dobrý deň. Moja otázka sa týka dnešného dňa. V súvislosti s tým protestom určite očakávate tú otázku. Čo ďalej s pánom Bezákom? Stretli ste sa s ním už? V júli ste avizovali, že by ste sa s ním chceli stretnúť. Budete požadovať aj ten dekrét, ktorý on očakáva od Svätej Stolice? Či možno aj on má miesto niekde vo Vašej arcidiecéze?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Viete, ono je to dosť ťažké. Aj vy ste uviedli niektoré informácie, podľa ktorých som sa zariadil. Hľadal som otca arcibiskupa Bezáka pri Verone, kde som ho nenašiel, ani v Radvani, ani v Bratislave, myslím na kláštory. Rešpektujem, že chce mať určité súkromie. Nie je mojím zvykom, aby som sa nejako snažil vypátrať jeho momentálny pobyt. Ale tak, ako som už viac krát povedal a avizoval, bol by som rád, keby som sa s ním stretol a porozprával.
My sme sa už stretli dvakrát. Viete dobre, že tu bola rozlúčková svätá omša. Poprosil som ho potom o návštevu, aby prišiel medzi nás na obed. Vtedy to odmietol. Potom po určitom čase, asi po dvoch mesiacoch, prišiel odovzdať kľúče monsignorovi generálnemu vikárovi. Aj pri tej príležitosti som ho pozýval ku spoločnému stolu. Žiaľ, neprijal to. Takže toto by bolo na túto tému asi všetko. Uvidíme. Ja nemám tú moc, aby som rozhodoval v tejto veci. To musí rozhodnúť Svätá Stolica, prípadne jeho predstavení v reholi redemptoristov.
 
Otázka denníka Sme: Keď ste hovorili, že ste arcibiskupa hľadali, on sa dá nájsť, on žije v Bratislave na byte. Snažili ste sa ho pozvať na dnešnú inauguráciu? Lebo sa jej zúčastnil emeritný arcibiskup Sokol, tak sa pýtam, či ste pozvali aj pána Bezáka?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Takto vám poviem, to vy viete, že má byt. Ja o tom neviem. On sa má zdržovať na určitých miestach, ktoré mu boli určené a ja ako arcibiskup rešpektujem toto rozhodnutie Svätej Stolice, preto ho hľadám len na tých miestach, ktoré mu určila Svätá Stolica. Ďakujem pekne.
 
Otázka RTVS: Dobrý deň prajem. Mnohí veriaci privítali napríklad to, že Váš predchodca otvoril trebárs priestory arcibiskupského paláca pre verejnosť a podobne projekt Galéria. Budete aspoň v niektorých projektoch pokračovať?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Určite áno. Určite aj pokračujeme. Projekt Galéria, to nebola len reštaurácia, ale aj výstavná sieň. My dokonca rozmýšľame po ukončení generálnej opravy budovy Stefanea (pozn.: nachádza sa vedľa arcibiskupského paláca), že z celej tej budovy urobíme múzeum. Bolo by to arcidiecézne múzeum spojené s múzeom Spolku svätého Vojtecha. A tam určite budú priestory aj na nejakú kaviarničku a na nejaké podobné miesta.
Tu v budove arcibiskupského paláca to nebolo podľa mňa, podľa môjho názoru, najvhodnejšie, pretože my tu pracujeme, my tu bývame, my tu žijeme... Nebolo príjemné vrátiť sa povedzme z birmovky, keď nás vítali reštaurační hostia. Boli sme oblečení v reverendách, boli tam aj určité také úsmevy, že farári sa vracajú neskoro v noci domov. Nebolo to vtedy naozaj príjemné.
 
Otázka RTVS: A ešte by som sa chcela opýtať, ako si predstavujete Vaše poslanie, Vašu službu, čo by mohlo byť Vaším prínosom?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Myslím si, že celý program som vyjadril v dnešnej homílii. Ten program je vlastne založený na evanjeliovej perikope, ktorá pochádza zo Starého Zákona, z proroka Izaiáša, a znie: „Duch Pána je nado mnou, ... , poslal ma hlásať evanjelium chudobným...“ Rozoberal som tam formy dnešnej chudoby; akí chudobní sa nachádzajú v našej arcidiecéze a na Slovensku, že to nie je len hmotná chudoba, že je to duchovná aj morálna chudoba. A po tejto ceste by som chcel kráčať, teda hľadať tých chudobných, ktorí majú záujem, ktorí sa dokážu otvoriť pre Krista.
 
Otázka Tlačovej kancelárie KBS: Napriek tomu želaniu a Vašej túžbe, ktorú vlastne prejavujete, máte možno ešte nejaké ďalšie želania. Teda aj Trnavská arcidiecéza momentálne, či už po tom odvolaní otca arcibiskupa Bezáka, je v určitom stave. Aké sú teda tie konkrétne želania do nasledujúcich dní?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Mne sa jedno veľké želanie dnes splnilo. Neviem, či ste si všimli, ale bolo tu veľa kňazov a kňazská jednota medzi kňazmi a biskupmi je fundamentom ďalšej spolupráce. Tomuto sa veľmi teším a myslím si, že je to odrazovým mostíkom aj pre moju ďalšiu pastoráciu. Mať okolo seba kňazov, ktorí mi dôverujú a na ktorých sa môžem obrátiť, keď potrebujem ich pomoc.
 
Otázka RTVS: Už len posledná otázka, ak mi to bude dovolené, prepáčte. Keďže už niekoľko dní informujeme o tom, že veriaci sú trošku rozdelení v tejto arcidiecéze. Akým spôsobom chcete osloviť možno aj tú časť veriacich, ktorých trápi to, kvôli čomu aj protestovali?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Je to aj moja bolesť. Určite, že mám záujem vytvoriť takú atmosféru, aby aj v tomto vedení arcidiecézy našli ľudí, ktorých s láskou príjmu. Pozitívum na tejto veci je, že keď niekto príjme kňaza, biskupa, sa ho zastane, hoci má svoje osobné kusé informácie. Predsa je to pozitívum. To znamená, že na tom sa dá budovať. Sú to ľudia, ktorí si vedia vytvoriť vzťah aj s biskupom.
Pán arcibiskup (pozn.: Mons. Róbert Bezák) mal tú charizmu, aj má, že dokáže oslovovať aj ľudí, ktorí sú mimo Cirkvi. To je fakt. To som mu vždy hovoril, aj som sa z toho tešil. Možnože si mnohí myslia, že ostatní biskupi to nedokážu. Začali sa spomínať veci, že pán arcibiskup chodí na bicykli, má rád modernú hudbu... Ale to sa nevie, že najväčším futbalistom z biskupskej konferencie je pán biskup Chautur, ktorý profesionálne hrá futbal. Že oveľa viac kilometrov ako pán Bezák najazdí nitriansky pán biskup Judák; v tomto roku už možno 250 kilometrov. A možno aj to, že pán arcibiskup mal síce rád hudbu, ale hudobníkom, gitaristom a starým bigbiťákom som ja. Takže, to sú veci, o ktorých sa menej hovorí. S tým sa nechválim. Bola to však téma, na ktorú sme sa často rozprávali, o ktorej sme sa bavili.
 
Otázka TASR: Tak nám povedzte niečo o tej Vašej hudobnej minulosti.
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: To si môžete zistiť aj na internete, že aj deťom v Marianke som hral na gitare. Mal som kapely, hrával som už ako mladý chlapec. Potom v seminári sme mali výbornú kapelu. V roku 1979 – 1980 sa mi podarilo nacvičiť s obyčajnými dedinskými mladými ľuďmi v Bušinciach naďaleko Lučenca rockovú operu „Ježiš Kristus Superstar“ („Jesus Christ Superstar“). To bolo za komunizmu, tak celé okolie chodilo k nám na rockovú operu, ktorá bola vtedy v našom chráme. Inde sa nedalo, takže...
 
Otázka denníka Nový Čas: Ja sa chcem opýtať, či ste sa rozprávali s pánom pápežským nunciom o tom, kedy bude odoslaný dekrét pánovi Bezákovi?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Ja neviem, o akom dekréte sa hovorí. Totiž odvolávajúci dekrét, tak ako menovací, ako som dostal dnes, to si viete predstaviť, že to je nonsens, aby Svätý Otec napísal (takýto) slávnostný dekrét o odvolaní. To nejestvuje. V Cirkvi je len menovací dekrét. Ja som dostal doteraz tri. Jeden som dostal od Svätého Otca Jána Pavla II., keď ma menoval za pomocného biskupa, titulárneho biskupa seminského, ten mám odložený. Druhý som dostal menovací dekrét od Benedikta XVI., keď ma menoval apoštolským administrátorom. A teraz som dostal tretí menovací dekrét od Svätého Otca Františka. Ale ja som doteraz skutočne nepočul, aby niekto, kto bol odvolaný, dostal takýto dekrét. A takýchto biskupov je v Európe veľa. Tí sa nedožadujú tohto dekrétu.
 
Otázka Televízie JOJ: Vraj ste sa stretli s pápežom. Neviem, či mám správne informácie. Ak áno, rozprávali ste sa o situácii s pánom Bezákom?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Rozprávali sme sa len tak zbežne. On mi vyjadril svoje sympatie a svoju otcovskú lásku. Povedal mi, že sa modlí za mňa, pretože vie, aká je situácia ťažká. Dal mi svoje požehnanie, poprosil ma o modlitby. Ten rozhovor, hoci nebol dlhý, možno nejaký dvadsaťminútový, bol pre mňa veľmi cenný a dal mi veľa síl do mojej neľahkej situácie.
 
Otázka Televízie JOJ: Takže meno pána Bezáka nepadlo?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Nie, nie, hovorilo sa len vo všeobecnosti.
 
Otázka nemenovaného média: V kontexte odvolania arcibiskupa Bezáka, necítili ste nejaké pochybnosti, či sa ujať úradu, keď ste sa dozvedeli, že máte byť novým arcibiskupom?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Viete, to už je záležitosť, čo už veľakrát odznela. Určite ste počuli o apoštolskej vizitácii. Apoštolská vizitácia bola pod prísnym tajomstvom. Takže vy sa nesmiete diviť tomu, že keď existuje vojenské tajomstvo, lekárske tajomstvo, že existuje aj v Cirkvi tajomstvo, ktoré my musíme dodržiavať, zachovávať.
Veď aj to, že som vyhlásil ja osobne svoje menovanie a že sa to stalo 11. júla napoludnie a nikto z kňazov nevedel, o čom bude reč... Písalo sa, že (ma vítala) poloprázdna katedrála. Pravdaže poloprázdna, lebo bolo povedané, že ich volám (do katedrály) na modlitbu k sv. Benediktovi. Tak toto bolo vlastne to, že som presne na sekundu zachoval prianie Svätej Stolice.
 
Otázka RTVS: Ale veriaci sa dožadujú vysvetlenia. Hovoria, že doba je už iná. Dokonca aj kňazi zo zahraničia sa ohradili, že by sa to už malo komunikovať inak. Vás zaujíma, prečo bol odvolaný pán Bezák?
 
Odpoveď arcibiskupa Oroscha: Tak určite, že ja viem viac, ako vy viete. Ale pre dobro Cirkvi a pre dobro pána arcibiskupa my o tejto veci mlčíme. Koniec. Ďakujem.
 
zdroj audionahrávky: www.tkkbs.sk
foto: Matúš Hasil
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup odpovedal na otázky novinárov

Nový trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch počas tlačovej konferencie na Arcibiskupskom úrade

NOVINKY