Trnavský arcibiskup navštívil Minfu

TRNAVA 5. augusta - V dňoch od 9. do 29. júla zorganizovali bohoslovci kňazských seminárov v Bratislave a Nitre už 18. ročník miništrantských táborov MINFA. Počas tretieho turnusu navštívil bohoslovcov a miništrantov menovaný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Na začiatku stretnutia slávil svätú omšu vo farskom Kostole v Klátovej Novej Vsi za účasti miništrantov zo štyroch táborov MINFY – Hornej Súče, Hornej Breznice, Bošian a Klátovej Novej Vsi. Po jej skončení sa rozvinula živá diskusia medzi otcom arcibiskupom a miništrantmi o jeho živote, povolaní a úrade biskupa.
 
Napokon nasledoval futbalový turnaj, ktorý začali modlitbou a symbolickým výstrelom zo stredovekej ručnej palnej pušky. V priebehu turnaja si všetci zúčastnení mohli pochutiť na výbornom guláši.
 
text: Lukáš Blažo
foto: Igor Kobida
 
facebook sharing button Zdieľaj
Trnavský arcibiskup navštívil Minfu

Slávnostný výkop na začiatku futbalového turnaja tretieho turnusu Minfy.

NOVINKY